24 августа 2009 | Категория: Учебная литература » Украинский язык | Просмотров: 14508

Стилістика ділової мови - Волкотруб Г. Й.

Название: Стилістика ділової мови
Автор: Волкотруб Г. Й.
Издательство: МАУП
ISBN: 966-608-195-4
Год выпуска: 2002

Описание книги:
Посібник має на меті допомогти студентам правильно користуватися мовою у діловій сфері спілкування. Тут розглядаються особливості офіційно-ділового стилю, правила складання ділових паперів, аналізуються лексико-граматичні норми сучасної української мови, володіння якими є основою мовної культури людини.
Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, а також усіх, хто прагне вдосконалити свої знання з української мови.

Зміст:
§ 1. Місце української мови у сучасному житті
§ 2. Українська літературна мова та культура мови
§ 3. Словники і словникові видання з української мови
§ 4. Стильові різновиди мови
§ 5. Основні норми української літературної вимови
СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ МОВИ
§ 6. Слово і його значення
§ 7. Пароніми
§ 8. Синоніми
§ 9. Уживання іншомовних слів
§ 10. Мовленнєва надмірність і недостатність
§ 11. Лексика сучасної української літературної мови з огляду на сферу її використання
§ 12. Стилістичне розшарування лексики
§ 13. Канцеляризми і штампи
СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ МОВИ
Іменник
§ 14. Рід відмінюваних іменників
§ 15. Рід невідмінюваних іменників
§ 16. Рід і особливості вживання назв осіб за професією, посадою, званням
§ 17. Стилістичні особливості форм числа іменників
§ 18. Варіанти відмінкових форм іменників
§ 19. Закінчення іменників чоловічого роду II відміни у родовому відмінку однини
§ 20. Кличний відмінок іменників. Звертання, що складаються із кількох назв
§ 21. Відмінювання прізвищ
§ 22. Особливості вживання складних слів типу крісло-гойдалка, ікс-промені, їжак-риба
Прикметник
§ 23. Уживання деяких форм прикметників
§ 24. Ступені порівняння прикметників
§ 25. Синоніміка прикметників і непрямих відмінків іменників
Займенник
§ 26. Вживання особових займенників
§ 27. Вживання зворотного і присвійних займенників
§ 28. Вживання означальних, вказівних, неозначених, відносно-питальних займенників
Числівник
§ 29. Відмінювання числівників
§ 30. Синонімія числівників
§ 31. Сполучення числівників з іменниками
Дієслово
§ 32. Творення і вживання деяких форм дієслова
§ 33. Творення і вживання дієприкметників
§ 34. Творення і вживання дієприслівників
Службові частини мови
§ 35. Вживання прийменників
§ 36. Синонімія прийменникових конструкцій
§ 37. Прийменникові конструкції російської мови та їхні українські відповідники
§ 38. Уживання сполучників
СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ СИНТАКСИЧНИХ ЗАСОБІВ МОВИ
§ 39. Порядок слів у простому реченні
§ 40. Узгодження підмета з присудком
§ 41. Уживання однорідних членів речення
§ 42. Паралельні синтаксичні конструкції
§ 43. Складне речення
ДІЛОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ
§ 44. Класифікація ділових паперів. Правила написання тексту документів
§ 45. Документація особового складу
Автобіографія
Резюме
Характеристика
§ 46. Особисті офіційні документи
Заява
Доручення
Розписка
§ 47. Інформаційні документи
Службові записки
Оголошення
Запрошення
Службова телеграма
Телефонограма
§ 48. Документи колегіальних органів
Протокол
Витяг з протоколу
§ 49. Загальна характеристика ділових листів
§ 50. Етикет ділового листування та використання мовних формул
§ 51. Зразки ділових листів
Інформаційні листи
Листи-пропозиції
Листи-прохання
Листи-відповіді
Супровідні листи
Гарантійні листи
Листи-подяки
Листи-вітання
Листи-запрошення
Умовні скорочення
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки 


 

https://pechatiua.net що таке факсиміле.