12 октября 2009 | Категория: Учебная литература » Статистика | Просмотров: 2788

Демографічна статистика - Пальян З. О.

Название: Демографічна статистика
Автор: Пальян З. О.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–493–3
Год выпуска: 2003

Описание книги:
Навчальне видання має на меті допомогти всім, хто прагне самостійно визначати закономірності відтворення населення, давати статистичну оцінку демографічним процесам з урахуванням сучасних міжнародних підходів.
Посібник є навчально-методичним комплексом, що містить виклад основних теоретичних положень, набір практичних завдань і розв’язання типових задач. Також наведено порядок організації поточного і підсумкового контролю та критерії оцінювання набутих знань. Уперше викладено методику імітаційного моделювання чисельності і складу населення засобами всесвітньо визнаного комп’ютерного модуля «Демпродж».
Рекомендується для підготовки студентів бакалаврського рівня та магіст-рам для написання курсових і дипломних робіт. Стане у пригоді викладачам курсу «Демографічна статистика», а також практикам, котрі бажають самостійно вдосконалити свої знання та навички.

Зміст:
Тема 1. Методологічні засади демографічної статистики
Тема 2. Статистичний аналіз чисельності та складу населення
Тема 3. Статистичне вивчення смертності населення
Тема 4. Таблиці дожиття і середньої очікуваної тривалості життя
Тема 5. Статистичне вивчення шлюбності та розлучуваності
Тема 6. Статистичне вивчення народжуваності та плідності
Тема 7. Режим відтворення населення. Моделі населення
Тема 8. Перспективні розрахунки населення
Тема 9. Імітаційне моделювання чисельності та складу населення
Тема 10. Статистичне спостереження населення
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки