Економічна статистика - Моторин Р. М.

7 декабря 2009 | Категория: Учебная литература » Статистика | Просмотров: 41867

Економічна статистика - Моторин Р. М.

Описание книги:
Розглядаються базові поняття та категорії, методологічні принципи сучасної економічної статистики. Посібник складається з трьох розділів: основні інструменти економічної статистики, макроекономічна та мікроекономічна статистика.
Книга допоможе фахівцям, засвоїти основні інструменти економічної статистики, а також показники, методи їх обробки, аналізу економічних явищ і процесів на макрорівні на мікрорівні. У посібнику теоретико-методологічний матеріал супроводжується реальними прикладами, подані до кожної теми питання для самоперевірки, термінологічний словник, список рекомендованої літератури. Розраховано на студентів, які навчаються за спеціальностями: економічна статистика, економічна теорія, облік і аудит, фінанси та іншими. Буде корисним для працівників аналітичних підрозділів органів державного управління, аналітичних центрів, підприємців, викладачів та аспірантів економічних ВНЗ.Демографічна статистика - Пальян З. О.

12 октября 2009 | Категория: Учебная литература » Статистика | Просмотров: 2785

Демографічна статистика - Пальян З. О.

Описание книги:
Навчальне видання має на меті допомогти всім, хто прагне самостійно визначати закономірності відтворення населення, давати статистичну оцінку демографічним процесам з урахуванням сучасних міжнародних підходів.
Посібник є навчально-методичним комплексом, що містить виклад основних теоретичних положень, набір практичних завдань і розв’язання типових задач. Також наведено порядок організації поточного і підсумкового контролю та критерії оцінювання набутих знань. Уперше викладено методику імітаційного моделювання чисельності і складу населення засобами всесвітньо визнаного комп’ютерного модуля «Демпродж».
Рекомендується для підготовки студентів бакалаврського рівня та магіст-рам для написання курсових і дипломних робіт. Стане у пригоді викладачам курсу «Демографічна статистика», а також практикам, котрі бажають самостійно вдосконалити свої знання та навички.Правова статистика - Калачова І. В.

8 июля 2009 | Категория: Учебная литература » Статистика | Просмотров: 10628

Правова статистика - Калачова І. В.

Описание книги:
Навчальний посібник написано відповідно до програми дисципліни «Правова статистика». У ньому розглядається місце правової статистики серед статистичних дисциплін, історія її розвитку, предмет і основні галузі, методологічні принципи, провідні поняття і категорії, її сучасна організація, система статистичних показників залежно від галузі та правоохоронного органу.
Детально описано також методологію збору первинних статистичних даних з урахуванням чинного статистичного обліку і статистичної звітності у правоохоронних органах та інших юридичних установах.
У наступних розділах висвітлюються окремі методи статистичного аналізу правових явищ і процесів: метод статистичних групувань, табличний і графічний методи, метод відносних і середніх величин, показників варіації і динаміки, узагальнювальних індексів, їх сутність, значення та межі практич-ного застосування. Завершується посібник розділом про можливості статистичного дослідження економічної злочинності, її особливостей, причин і умов скоєння економічних злочинів, виявлених осіб, діяльності правоохоронних органів у цьому напрямку.
Кожний розділ містить питання і завдання для самоконтролю, у додатках наведено зразки форм статистичних карток, які заповнюються в міліції, прокуратурі, судах, і завдання для індивідуальної роботи студентів.
Для студентів—правознавців вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів юридичних вузів і факультетів, юристів-практиків.