8 июля 2009 | Категория: Учебная литература » Рискология | Просмотров: 12638

Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків - Клименко С. М.

Название: Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.
Автор: Клименко С. М., Дуброва О. С.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–826–2
Год выпуска: 2006

Описание книги:
У навчально-методичному посібнику розглянуто комплекс питань організації самостійного вивчення дисципліни «Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків» та наведено приклади для розв’язання практичних задач, контролю рівня засвоєння знань студентами.
Посібник містить типову навчальну програму, комплекс методичних вказівок та навчальних завдань до тем дисциплін, систему поточного модульного контролю.
Навчально-методичний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей вузів, які вивчають дисципліну «Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків». Може бути корисний також керівникам, менеджерам і спеціалістам підприємств та організацій, які в своїй діяльності стикаються з проблемами прикладної ризикології та прийняттям ефективних господарських рішень.

Зміст:
Частина І. Господарські рішення в різних сферах підприємницької діяльності
Тема 1. Сутнісна характеристика господарських рішень
Тема 2. Особливості прийняття рішень господарської діяльності
Тема 3. Методичні основи розробки та обґрунтування господарських рішень
Частина ІІ. Ризик і невизначеність під час обґрунтування господарських рішень
Тема 4. Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності
Тема 5. Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень
Тема 6. Обґрунтування інвестиційних і фінансових рішень
Тема 7. Оцінювання підприємницьких ризиків
Тема 8. Основи ризик-менеджменту
Розділ 2. Методичні вказівки та навчальні завдання до тем дисципліни
Тема 1. Сутнісна характеристика господарських рішень
Тема 2. Особливості прийняття рішень господарської діяльності
Тема 3. Методичні основи розроблення та обґрунтування господарських рішень
Тема 4. Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності
Тема 5. Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень
Тема 6. Обґрунтування інвестиційних і фінансових рішень
Тема 7. Оцінювання підприємницьких ризиків
Тема 8. Основи ризик-менеджменту
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки