2 октября 2009 | Категория: Учебная литература » Психология и педагогика | Просмотров: 3731

Активізація навчання в економічній освіті - Ковальчук Г. О.

Название: Активізація навчання в економічній освіті
Автор: Ковальчук Г. О.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–432–1
Год выпуска: 2003

Описание книги:
У посібнику запропоновано характеристику основних напрямків активізації дидактичних процесів, що є складовою сучасних інтенсивних технологій в економічній освіті. Описано моделі проведення навчальних занять з використанням активних методів навчання: дискусій, конкретних ситуацій, управлінських ігор, тренінгів та ін. Розкрито аспекти активізації навчання молодших школярів і дорослих. Приділено увагу психологічним проблемам організації навчання й питанням комплексної діагностики успішності.
Для викладачів економічних дисциплін, учителів шкіл, ліцеїв, гімназій, керівників та організаторів навчання персоналу.

Зміст:
Розділ 1. Економічна освіта й ринкова кон’юнктура в трансформаційний період в Україні
1.1. Основні напрямки оптимізації навчального процесу в економічній освіті
1.1.1. Вимоги до фахівця та розвиток людських ресурсів у сучасних умовах ринку праці
1.1.2. Формування професійних умінь майбутніх фахівців: навчання через дію
1.1.3. Рівні компетентності майбутніх спеціалістів та моделювання рівнів засвоєння знань навчального предмета
1.1.4. Технологія навчання в моделі професійної підготовки майбутніх фахівців
1.2. Фактори активізації навчання в економічній освіті
1.2.1. Особливості взаємодії як фактор активізації навчання
1.2.2. Організація змісту навчання
1.2.3. Удосконалення організаційних форм навчання
1.2.4. Фактори активізації дидактичних процесів
1.2.5. Особливості навчання дорослих в економічній освіті
1.2.6. Навчання економіки молодших школярів
Розділ 2. Організаційні заходи активізації навчальної діяльності студентів з економічних дисциплін
2.1. Лекційні та комбіновані заняття
2.1.1. Міні-лекція
2.1.2. Зведений виклад
2.1.3. Комбінований урок з економіки
2.2. Практично-семінарські заняття
2.2.1. Малі групи
2.2.2. Дискусія
2.2.3. Мозкова атака (Brain Storming)
2.2.4. Аналіз конкретних ситуацій (Case Method)
2.2.5. Метод випадків (Incident Method)
2.2.6. Презентації
2.2.7. Інсценізації (Role Playing)
2.2.8. Дидактичні ігри
2.2.9. Метаплан
2.2.10. Тренінг
2.3. Організація самостійної роботи з економічних дисциплін
2.3.1. Самостійна робота студентів (СРС)
2.3.2. Тексти дидактичні
2.3.3. Економічні казки
2.3.4. Навчальне проектування
2.4. Використання засобів навчання в економічній освіті
2.4.1. Наочні навчальні посібники й технічні засоби навчання (ТЗН)
2.4.2. Технічні засоби навчання
2.4.3. Дидактична доцільність використання засобів наочності в процесі вивчення економіки
2.4.4. Використання інформаційних систем і технологій у вивченні економічних дисциплін
2.4.5. Робота з підручником з економіки
2.5. Комплексна діагностика успішності навчання з економіки
2.5.1. Контроль успішності навчання
2.5.2. Перевірка навчальних досягнень (успішності) з економіки
2.5.3. Тестові завдання
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки