12 марта 2009 | Категория: Учебная литература » Политическая экономия | Просмотров: 6732

Політична економія - Оганян Г. А.

Название: Політична економія
Автор: Оганян Г. А.
Издательство: МАУП
ISBN: 966-608-230-6
Год выпуска: 2003

Описание книги:
У пропонованому посібнику висвітлено основні аспекти теоретичної економії, структуру й логіку курсу політичної економії; окреслено зв'язок економічних законів, категорій і понять з реальною дійсністю, економічною політикою, практикою господарювання. Дано відповіді на нагальні питання економічної розбудови України з використанням світового і вітчизняного досвіду. У посібнику також розглядаються особливості історичного процесу становлення різноманітних теорій і напрямів економічної думки, аналізуються погляди науковців-економістів.
Для студентів економічних спеціальностей і всіх, хто цікавиться питаннями політичної економії.

Зміст:
Розділ 1. Загальні засади економічного розвитку
1.1. Предмет політичної економії
1.2. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси
1.3. Економічна система суспільства
1.4. Відносини власності
1.5. Форми організації суспільного виробництва
1.6. Сутність і еволюція грошей
1.7. Витрати виробництва і прибуток
Розділ 2. Загальні основи ринку
2.1. Ринок: сутність, функції та умови формування
2.2. Механізм функціонування ринку
2.3. Інфраструктура ринку і капітал сфери обігу
Розділ 3. Суб'єкти ринкової економіки
3.1. Домогосподарства
3.2. Підприємство і підприємництво
3.3. Капітал і наймана праця
3.4. Підприємництво в аграрній сфері
3.5. Держава та її економічні функції
Розділ 4. Економічне зростання і соціально-економічний прогрес
4.1. Форми суспільного продукту у процесі відтворення
4.2. Розподіл національного доходу. Споживання і заощадження
4.3. Економічне зростання та його чинники. Економічні цикли
4.4. Зайнятість і відтворення робочої сили
4.5. Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва
Розділ 5. Формування і розвиток сучасних соціально-економічних систем
5.1. Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи
5.2. Економічна система сучасного капіталізму
Розділ 6. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
6.1. Світове господарство
6.2. Форми міжнародних економічних відносин
6.3. Економічні аспекти глобальних проблем
Додаток. Нарис з історії економічних вчень країн ринкової економіки
Меркантилізм
Класична школа буржуазної політекономії
Основні напрями посткласичної економічної теорії в першій половині XIX ст
Маржиналістська теорія та її основні школи
Американський інституціоналізм 20-30-х років XX ст
Розвиток неокласичного мікроекономічного аналізу
Кейнсіанство та його вплив на світову економічну думку
Неокласичні концепції регулювання національної економіки
Сучасні економічні теорії зростання
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки