14 июня 2009 | Категория: Учебная литература » Философия | Просмотров: 7387

Філософія - Щерба С. П.

Название: Філософія
Автор: С. П. Щерба, В. К. Щедрін, О. А. Заглада
Издательство: МАУП
ISBN: 966-608-466-Х
Год выпуска: 2004

Описание книги:
У посібнику, який є продовженням виданого 2002 року "Вступу до філософії", розглянено основні школи і тенденції світової філософської думки, корінні філософські проблеми сучасності.
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться історією та проблемами філософії.

Зміст:
Розділ 1. Філософія та її основні функції
1.1. Філософія — світоглядне знання
1.2. Виникнення філософії
1.3. Основне питання і проблема методу в філософії. Матеріалізм і ідеалізм
1.4. Значення і функції філософії
Розділ 2. Філософське розуміння світу
2.1. Світ як сукупна реальність
2.2. Поняття буття
2.3. Форми буття та їх специфіка
Розділ 3. Матерія
3.1. Становлення й еволюція уявлень про матерію
3.2. Філософське поняття матерії
3.3. Сучасна наука про структуру й властивості матерії
3.4. Атрибути матерії
Розділ 4. Людина
4.1. Природа, суспільство, людина
4.2. Сутність і походження людини
4.3. Біологічне й соціальне в людині. Спадковість і виховання
4.4. Людська діяльність
4.5. Життя, смерть і безсмертя
Розділ 5. Свідомість
5.1. Науково-філософська постановка проблеми свідомості
5.2. Генезис свідомості
5.3. Сутність, особливості й структура свідомості
5.4. Матеріальне та ідеальне
Розділ 6. Теорія діалектики
6.1. Історичні форми і принципи діалектики
6.2. Кількість, якість, міра
6.3. Суперечність буття й пізнання
6.4. Діалектичне заперечення
6.5. Категорії діалектики
Розділ 7. Теорія пізнання
7.1. Становлення теорії пізнання
7.2. Діалектика суб'єкта і об'єкта пізнання
7.3. Пізнання і практика
7.4. Чуттєве і раціональне в пізнанні
7.5. Істина та шляхи її осягнення
Розділ 8. Методологія наукового пізнання
8.1. Наукове пізання: рівні, особливості, специфіка
8.2. Поняття методу й методології
8.3. Методи наукового пізнання
8.4. Форми наукового пізнання
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки