3 июля 2009 | Категория: Учебная литература » Микроэкономика | Просмотров: 5276

Мікроекономічна теорія виробництва та витрат - Задорожна Н. В.

Название: Мікроекономічна теорія виробництва та витрат: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.
Автор: Азьмук Л. А., Задорожна Н. В.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–679–0
Год выпуска: 2005

Описание книги:
Навчально-методичний посібник містить програму дисципліни і тематичний план її вивчення; методичні поради до опанування кожної з тем курсу у комплексі з запитаннями і тестами для самоконтролю та термінологічним словником; практикум, який вміщує плани семінарських і практичних занять, питання для поглибленого вивчення, підготовки рефератів, есе, дискусій, задачі, індивідуально-розрахункові завдання для самостійного опрацювання, приклади їх розв’язання тощо. У ньому висвітлено систему контролю знань студентів, наведено список основної літератури та літератури для поглибленого вивчення курсу. Посібник може бути використаний як у процесі вивчення курсу «Мікроекономічна теорія виробництва та витрат», так і для поглибленого розгляду нормативного й вищого рівнів дисципліни «Мікроекономіка».
Призначений для студентів вищих навчальних закладів економічного профілю. Стане у пригоді всім, хто цікавиться сучасною економічною теорією і прагне самостійно поглибити свої знання в цій важливій сфері.

Зміст:
1. Навчальна програма
2. Тематичний план і форми вивчення дисципліни
3. Методичні поради до вивчення тем курсу
Тема 1. Предмет і завдання курсу
Тема 2. Підприємство як система «витрати — випуск»
Тема 3. Часткова варіація факторів виробництва
Тема 4. Ізоквантна варіація факторів виробництва
Тема 5. Пропорційна варіація факторів виробництва
Тема 6. Оптимальний шлях зростання випуску та оптимальний масштаб виробництва
Тема 7. Динамічність і стохастичність процесів, їх відображення у виробничих функціях
4. Практикум
4.1. Плани семінарських і практичних занять
4.2. Індивідуальні завдання для самостійного опрацювання
4.3. Приклади розв’язання завдань
5. Методичні рекомендації до виконання наукових досліджень та оформлення їх результатів
6. Система поточного і підсумкового контролю знань студентів
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки