Мікроекономічна теорія виробництва та витрат - Задорожна Н. В.

3 июля 2009 | Категория: Учебная литература » Микроэкономика | Просмотров: 5264

Мікроекономічна теорія виробництва та витрат - Задорожна Н. В.

Описание книги:
Навчально-методичний посібник містить програму дисципліни і тематичний план її вивчення; методичні поради до опанування кожної з тем курсу у комплексі з запитаннями і тестами для самоконтролю та термінологічним словником; практикум, який вміщує плани семінарських і практичних занять, питання для поглибленого вивчення, підготовки рефератів, есе, дискусій, задачі, індивідуально-розрахункові завдання для самостійного опрацювання, приклади їх розв’язання тощо. У ньому висвітлено систему контролю знань студентів, наведено список основної літератури та літератури для поглибленого вивчення курсу. Посібник може бути використаний як у процесі вивчення курсу «Мікроекономічна теорія виробництва та витрат», так і для поглибленого розгляду нормативного й вищого рівнів дисципліни «Мікроекономіка».
Призначений для студентів вищих навчальних закладів економічного профілю. Стане у пригоді всім, хто цікавиться сучасною економічною теорією і прагне самостійно поглибити свої знання в цій важливій сфері.Микроэкономика - Тарасевич Л.С.

30 марта 2009 | Категория: Учебная литература » Микроэкономика | Просмотров: 6674

Микроэкономика - Тарасевич Л.С.

Описание книги:
Книга является четвертым, переработанным и дополненным изданием учебника по стандартному учебному курсу "Микроэкономика". Учебник имеет оригинальную структуру, способствующую комплексному усвоению курса и овладению инструментами микроэкономического анализа, содержит углубленное изложение микроэкономического раздела современной экономической теории, а также сборник учебных задач с решениями.Микроэкономика - Тигова Т. Н.

30 марта 2009 | Категория: Учебная литература » Микроэкономика | Просмотров: 3199

Микроэкономика - Тигова Т. Н.

Описание книги:
В предлагаемом курсе лекций кратк о изложены основные положения дисциплины "Микроэкономика". Рассмотрены вопросы оптимизации объемов производства и его издержек, потребления ресурсов и их распределения , ценообразования, доходности и др.
Для студентов вузов, изучающих дисциплину "Микроэкономика", и всем, кого интересует развитие рыночного механизма