12 ноября 2010 | Категория: Учебная литература » Маркетинг | Просмотров: 3837

Інфраструктура товарного ринку - Савощенко А. С.

Название: Інфраструктура товарного ринку
Автор: Савощенко А. С.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–680–4
Год выпуска: 2005

Описание книги:
У навчальному посібнику висвітлено передумови й умови створення і функціонування товарного ринку, сутність та роль інфраструктури товарного ринку в сучасній ринковій економіці. Розглянуто елементний склад інфраструктури товарного ринку, здійснено організаційно-функціональну характеристику його. Розкрито макроорганізацію оптової торгівлі, форми, види та методи господарсько-торговельної діяльності підприємств оптової торгівлі, визначено сутність торговельно-посередницької та посередницької діяльності на товарному ринку, порядок та умови її здійснення. Розглянуто маркетингові рішення суб’єктів інфраструктури товарного ринку в оптовій та роздрібній торгівлі, з’ясовано сутність, організацію й економічний механізм діяльності маркетингових посередників, роздрібних торговців, товарних бірж, лізингових компаній, схарактеризовано нові види та форми продажу під загальною назвою «персональний продаж».
Посібник призначено для підготовки бакалаврів з маркетингу.

Содержание:
ТЕМА 1. Предмет, метод і завдання курсу
1.1. Інфраструктура товарного ринку як складова економічної теорії
1.2. Категорії дисципліни та взаємозв’язок їх
1.3. Функції та завдання дисципліни
1.4. Генеза дисципліни, логіко-структурна схема побудови її
ТЕМА 2. Сутнісна характеристика товарного ринку
2.1. Поняття та економічний зміст ринку
2.2. Передумови й умови функціонування ринкових відносин
2.3. Класифікаційні ознаки та види ринків
2.4. Особливості товарного ринку
2.5. Форми та методи регулювання товарного ринку
2.6. Види ринкових процесів на товарному ринку
ТЕМА 3. Інфраструктура товарного ринку: сутність, склад і проблеми розвитку
3.1. Сутність та значення інфраструктури товарного ринку в ринковій економіці
3.2. Особливості діяльності суб’єктів інфраструктури товарного ринку
3.3. Елементи інфраструктури товарного ринку
3.4. Функції інфраструктури
3.5. Маркетингові посередники як підґрунтя інфраструктури товарного ринку, типи їх
3.6. Показники оцінювання стану та розвитку інфраструктури товарного ринку
3.7. Маркетингова концепція розвитку суб’єктів інфраструктури
3.8. Проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку
ТЕМА 4. Макроорганізація оптової торгівлі
4.1. Сутність та місце оптової торгівлі в ринкових процесах
4.2. Функції оптової торгівлі
4.3. Особливості оптової торгівлі продукцією виробничо-технічного призначення
4.4 Характеристика основних видів оптової торгівлі
4.5. Макроекономічні показники оптової торгівлі
ТЕМА 5. Підприємства оптової торгівлі
5.1. Види й організаційно-правові форми підприємств оптової торгівлі
5.2. Загальна характеристика діяльності підприємств оптової торгівлі
5.3 Організація оптової закупівлі товарів
5.4. Оптовий продаж товарів
5.5 Послуги підприємств оптової торгівлі
5.6. Показники діяльності підприємств оптової торгівлі та методи визначення їх
ТЕМА 6. Торговельно-посередницька та посередницька діяльність на товарному ринку
6.1. Сутність та види торговельно-посередницької діяльності
6.2. Торгівля через торговельно-посередницькі структури
6.3. Характеристика посередницької діяльності
6.4. Основні типи посередників та їхні функції
6.5. Організація роботи посередників
6.6. Винагорода й мотивація посередників
ТЕМА 7. Інформаційна й організаційно-комерційна діяльність
7.1. Сутність та призначення інформаційної й організаційно-комерційної діяльності
7.2. Інформаційні продукти і послуги
7.3. Організаційно-комерційні послуги: види, організація надання
7.4. Ефективність інформаційних та організаційно-комерційних послуг
ТЕМА 8. Роздрібна торгівля
8.1. Сутність, ознаки та форми роздрібної торгівлі
8.2. Функції та послуги суб’єктів роздрібної торговельної діяльності
8.3. Організація роздрібної торгівлі
8.4. Маркетингові рішення роздрібної торгівлі
8.5. Нормативно-правові засади діяльності суб’єктів роздрібної торгівлі
ТЕМА 9. Товарні біржі
9.1. Сутність біржової торгівлі та її роль у ринковій економіці
9.2. Види бірж та правові засади їхньої діяльності в Україні
9.3. Порядок створення й організація діяльності товарної біржі
9.4. Організація і технологія біржової торгівлі
9.5. Біржові товари
9.6. Особливості біржових угод на товарній біржі
9.7. Брокерська діяльність на товарній біржі
ТЕМА 10. Лізинг
10.1. Визначення та економічне значення лізингу
10.2. Класифікаційна характеристика видів і форм лізингу
10.3. Сутність і послідовність здійснення лізингових угод
10.4. Нормативно-правове підґрунтя відносин суб’єктів лізингу
10.5. Економічні засади лізингових угод
ТЕМА 11. Персональний продаж товарів та послуг
11.1. Сутність, форми та відмінності персонального продажу
11.2. Управління персональним продажем
11.3. Головні складові процесу персонального продажу
11.4. Торгові представники і вимоги щодо них
11.5. Нові форми продажу товарів та послуг
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки