3 ноября 2010 | Категория: Учебная литература » Маркетинг | Просмотров: 4501

Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності - Білоус В. С.

Название: Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності
Автор: Білоус В. С.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–710–Х
Год выпуска: 2005

Описание книги:
Навчальний посібник підготовлений на основі вітчизняних і зарубіжних наукових розробок з паблік рилейшнз. Він є однією з перших спроб обґрунтовано визначити сутність і основні елементи системи зв’язків з громадськістю в економічній діяльності з використанням інтегративної методології.
У посібнику в логічній послідовності розглядаються умови виникнення, становлення й розвитку паблік рилейшнз як науки і мистецтва, її предмет, об’єкт і основні категорії, масові комунікації, процес планування, організації та здійснення зв’язків з громадськістю, механізм взаємодії суб’єктів соціально-економічної діяльності із засобами масової інформації, сутність і особливості зв’язків з громадськістю у виробничій, комерційній, оргмасовій і політичній сферах, у маркетингу та менеджменті, а також міжнародні зв’язки з громадськістю.
Основні положення кожної теми ілюстровано схемами й таблицями.
В посібнику міститься короткий словник основних понять паблік рилейшнз,
а також додатки: типова робоча навчальна програма з методичними рекомендаціями щодо вивчення дисципліни, основні міжнародні та вітчизняні нормативні й правові документи з паблік рилейшнз.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також учнів економічних коледжів, слухачів шкіл бізнесу. Посібник буде корисним для керівників і персоналу комерційних структур та підприємств.

Содержание:
Вступ
1. Предмет, об’єкт і основні категорії паблік рилейшнз як науки та управлінської діяльності
1.1. Предмет і об’єкт паблік рилейшнз як науки та управлінської діяльності
1.2. Основні категорії паблік рилейшнз
2. Загальна характеристика системи зв’язків з громадськістю (ЗЗГ, public relations)
2.1. Сутність і основні елементи системи зв’язків з громадськістю
2.2. Функції системи ЗЗГ та завдання її елементів
3. Система масових комунікацій у суспільстві. Стратегічні комунікації
3.1. Принципи організації системи засобів масової комунікації
3.2. Зв’язок в Україні — головний чинник системи засобів масової комунікації
3.3. Стратегічні комунікації та їхня роль у зв’язках з громадськістю
4. Планування, організація та здійснення зв’язків з громадськістю
4.1. Становлення й розвиток організаційних форм управління зв’язками з громадськістю
4.2. Планування зв’язків з громадськістю. Розробка програм
4.3. Планування та організація проведення кампаній зі зв’язків з громадськістю
5. Механізм взаємодії із засобами масової інформації
5.1. Засоби масової інформації: сутність, цілі, функції, права та обов’язки
5.2. Зв’язки і співпраця зі ЗМІ. Механізм взаємодії
5.3. Стан і перспективи розвитку засобів масової інформації в Україні
6. Зв’язки з громадськістю в промисловості та комерційній діяльності
6.1. Сутність і завдання системи зв’язків з громадськістю в промисловості
6.2. Особливості зв’язків з громадськістю в комерційній діяльності
6.3. Проблеми внутрішньопромислових і комерційних комунікацій
7. Зв’язки з громадськістю у фінансовій сфері
7.1. Система зв’язків з громадськістю у фінансовій сфері. Її завдання та функції
7.2. Зв’язки з громадськістю у відносинах з інвесторами
8. Корпоративний імідж та його використання у зв’язках з громадськістю
8.1. Сутність і основні складові корпоративного іміджу
8.2. Місце і роль особистого іміджу керівника (лідера) у формуванні корпоративного іміджу
8.3. Просування і використання корпоративного іміджу у зв’язках з громадськістю
9. Зв’язки з громадськістю — передумова успіху в маркетингу і менеджменті
9.1. Мета і завдання зв’язків з громадськістю в сучасному маркетингу
9.2. Вплив зв’язків з громадськістю на ефективність реалізації концепції маркетингу
9.3. Зв’язки з громадськістю в кризових ситуаціях та управління ними
10. Зв’язки з громадськістю і відносини з державою
10.1. Взаємодія з органами державного управління — запорука успіху у виробничій і комерційній діяльності
10.2. Лобіювання
10.3. Зв’язки з громадськістю в державній фінансовій галузі
10.4. Роль держави у становленні інформаційного суспільства
11. Політичні зв’язки з громадськістю
11.1. Політична система і зв’язки з громадськістю
11.2. Сутність і характеристика основних політичних сил в сучасній Україні
11.3. Виборчі технології як найважливіша складова зв’язків з громадськістю
12. Міжнародні зв’язки з громадськістю (PR)
12.1. Сутність, суб’єкти та об’єкти міжнародних зв’язків з громадськістю
12.2. Імідж країни та його роль у міжнародних зв’язках з громадськістю
12.3. Міжнародні комунікації й аналіз міжнародної інформації
13. Формування інформаційного простору й утвердження нових інформаційних технологій в економці України
13.1. Інформаційний простір в умовах соціально-економічної трансформації українського суспільства
13.2. Проблеми взаємодії суспільства і влади в соціально-економічному інформаційному просторі
13.3. Нові інформаційні технології та їхня роль у розвитку зв’язків з громадськістю в соціально-економічній діяльності
14. Ділові переговори в системі зв’язків з громадськістю
14.1. Сутність ділових переговорів. Їх підготовка, місце і роль в економічній діяльності
14.2. Розробка концепції та сценарію ділових переговорів
14.3. Безпосередня організація і проведення ділових переговорів
15. Дослідження в системі зв’язків з громадськістю
15.1. Сутність і роль досліджень у системі зв’язків з громадськістю
15.2. Соціологічні дослідження в системі зв’язків з громадськістю
Короткий словник основних термінів курсу «Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз)»
Рекомендована література
Робоча навчальна програма спецкурсу «Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз) в економічній діяльності»
Державні нормативні акти з організації зв’язків з громадськістю
Міжнародні правові документи з паблік рилейшнз
Кодекс професійної поведінки та етики Міжнародної асоціації ПР (ІПРА)
Афінський кодекс
Кодекс професійної поведінки інституту ПР (Англія)
Європейський кодекс професійної поведінки у сфері ПР (Лісабонський кодекс)
Кодекс професійної етики українського журналіста
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки