10 марта 2009 | Категория: Учебная литература » Маркетинг | Просмотров: 7856

Маркетинг - Примак Т. О.

Название: Маркетинг
Автор: Примак Т. О.
Издательство: МАУП
ISBN: 966-608-405-8
Год выпуска: 2004

Описание книги:
У навчальному посібнику розглянуто комплекс питань з маркетингу. Особливу увагу приділено сутності концепції маркетингу, зовнішньому маркетинговому середовищу та його дослідженню, маркетинговій товарній політиці, маркетинговій ціновій політиці, маркетинговій політиці комунікацій та її складовим, маркетинговій політиці розподілу, а також управлінню маркетингом.
Для студентів, аспірантів, викладачів, фахівців, які цікавляться питаннями маркетингу і працюють у цій сфері.

Зміст:
Розділ 1. Маркетинг та його сучасна концепція
1.1. Короткий екскурс з історії маркетингу
1.2. Сутність і функції маркетингу
1.3. Понятійний апарат маркетингу
1.4. Основні елементи комплексу маркетингу
1.5. Ринкова орієнтація компанії
1.6. Класифікація маркетингу
Розділ 2. Вибір цільових ринків та їх сегментування
2.1. Основні етапи та принципи сегментування ринків
2.2. Споживчий ринок
2.3. Промисловий ринок
Розділ 3. Зовнішнє середовище підприємства та маркетингові дослідження ринків
3.1. Маркетингове середовище підприємства
3.2. Принципи та етапи маркетингових досліджень
3.3. Методи дослідження ринку
3.4. Кон'юнктура ринку та методи її оцінювання
3.5. Аналіз конкурентних ситуацій
Розділ 4. Маркетингова товарна політика
4.1. Сутність маркетингової товарної політики
4.2. Маркетингова концепція товару
4.3. Концепція життєвого циклу товару
4.4. Процес розроблення нових товарів
4.5. Конкурентоспроможність товарів
Розділ 5. Маркетингова цінова політика
5.1. Сутність та цілі маркетингового ціноутворення
5.2. Фактори маркетингового ціноутворення
5.3. Маркетингові стратегії ціноутворення
5.4. Методи встановлення ціни
Розділ 6. Маркетингова політика комунікацій
6.1. Комплекс маркетингових комунікацій
6.2. Реклама
6.3. Персональний продаж
6.4. Стимулювання збуту
6.5. Пропаганда і паблік рилейшнз
6.6. Методи визначення бюджету й ефективності маркетингових комунікацій
Розділ 7. Маркетингова політика розподілу
7.1. Маркетингова концепція розподілу
7.2. Посередницька діяльність
7.3. Вертикальні маркетингові системи
Розділ 8. Управління маркетинговим впливом
8.1. Організація маркетингової діяльності на підприємстві
8.2. Система маркетингового планування
8.3. Маркетинг-контроль
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки