2 ноября 2010 | Категория: Учебная литература » Менеджмент | Просмотров: 5071

Фінансовий менеджмент у банку - Примостка Л. О.

Название: Фінансовий менеджмент у банку: Підручник
Автор: Примостка Л. О.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–626–х
Год выпуска: 2004

Описание книги:
У підручнику викладено сучасні методи та інструментарій управління фінансовою діяльністю банківських установ. Розглянуто питання планування в банку, методи управління власним капіталом, зобов’язаннями, кредитним портфелем та портфелем цінних паперів банку. Особливу увагу приділено інтегрованому підходу до управління активами і пасивами банку, методам хеджування ризиків за допомогою похідних фінансових інструментів, сучасним прийомам управління банківською ліквідністю.
Матеріал викладено з урахуванням міжнародного досвіду та вітчизняної практики ведення банківського бізнесу. Розгляд базових положень фінансового менеджменту у банку проілюстровано прикладами та додатками.
Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей магістерського рівня підготовки, аспірантів, викладачів, спеціалістів банківської системи.

Содержание:
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
1.1. Предмет та завдання банківського менеджменту
1.2. Процес планування в банках
1.3. Управління прибутковістю банку
1.4. Основні види ризиків у банківській діяльності
1.5. Процес управління банківськими ризиками
РОЗДІЛ 2. МЕНЕДЖМЕНТ ПАСИВІВ БАНКУ
2.1. Капітал банку та методи його оцінювання
2.2. Методи визначення достатності банківського капіталу
2.3. Методи управління капіталом банку
2.4. Методи управління залученими коштами банку
2.5. Особливості управління запозиченими коштами банку
РОЗДІЛ 3. МЕНЕДЖМЕНТ КРЕДИТНОГОПОРТФЕЛЯ БАНКУ
3.1. Організація кредитної роботи в банку
3.2. Управління дохідністю кредитного портфеля та методи ціноутворення за кредитами
3.3. Методи управління кредитним ризиком
3.4. Управління кредитним ризиком окремої позики аналіз кредитоспроможності позичальника
3.5. Методика оцінювання якості кредитного портфеля та формування резервів на відшкодування втрат за кредитними операціями банку
3.6. Методи управління проблемними кредитами
РОЗДІЛ 4. МЕНЕДЖМЕНТ ПОРТФЕЛЮ ЦІННИХПАПЕРІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
4.1. Класифікация та функції портфеля цінних паперів
4.2. Стратегії формування портфеля цінних паперів
4.3. Методи визначення дохідності та оцінки ризику цінних паперів
4.4. Методи управління інвестиційним горизонтом банківського портфеля цінних паперів
РОЗДІЛ 5. УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ ТА ОБОВ’ЯЗКОВИМИ РЕЗЕРВАМИ БАНКУ
5.1. Методи управління ліквідністю банку
5.2. Методи оцінювання потреби в ліквідних засобах
5.3. Управління грошовою позицією та обов'язковими резервами банку
РОЗДІЛ 6. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ І ПАСИВАМИ
6.1. Стратегії управління активами і пасивами
6.2. Методи хеджування ризиків
6.3. Форвардні та ф’ючерсні угоди форвардні контракти
6.4. Опціони та своп-контракти опціони
РОЗДІЛ 7. УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЗМІНИ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК
7.1. Метод структурного балансування
7.2. Основні положення геп-менеджменту
7.3. Хеджування ризику відсоткових ставок за допомогою форвардних контрактів
7.4. Процес хеджування ф’ючерсами відсоткових ставок
7.5. Опціони відсоткових ставок
7.6. Хеджування ризику відсоткових ставок на основі своп-контрактів
РОЗДІЛ 8. МЕНЕДЖМЕНТ ВАЛЮТНИХОПЕРАЦІЙ БАНКУ
8.1. Валютні операції та управління валютним ризиком
8.2. Управління валютною позицією банку
8.3. Використання форвардних валютних контрактів у процесі хеджування валютного ризику
8.4. Хеджування ф’ючерсними контрактами на іноземну валюту
8.5. Валютні опціони — як інструменти хеджування валютного ризику
8.6. Особливості та механізм здійснення валютних своп-контрактів
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки