15 сентября 2010 | Категория: Учебная литература » Менеджмент | Просмотров: 9708

Стратегічне управління - Шершньова З. Є.

Название: Стратегічне управління: Підручник
Автор: Шершньова З. Є.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–615–4
Год выпуска: 2004

Описание книги:
У підручнику викладено теоретичні, методологічні та практичні питання стратегічного управління як сучасного важливого напрямку менеджменту підприємств в Україні. Наведено характеристику логіки розробки і методів обґрунтування цілей, завдань, стратегій, змісту і форм організації окремих підсистем стратегічного управління.
Призначений для студентів, аспірантів і викладачів, а також буде корисним для спеціалістів, які формують стратегії підприємств і організацій, упроваджують системи стратегічного управління.

Содержание:
ЧАСТИНА І
Стратегічне управління: сутність і передумови виникнення
Розділ 1. Еволюція розуміння та передбачення майбутнього
підприємств (історичний огляд) 7
1.1. Бюджетування та фінансовий контроль. 10
1.2. Довгострокове планування. 13
1.3. Стратегічне планування 17
1.4. Стратегічне управління. 20
Розділ 2. Характеристика передумов застосування стратегічного
управління на підприємствах України 33
2.1. Зміна завдань управління підприємством. 34
2.2. Різноманітність підприємств. 38
2.3. Необхідність формування стратегічного мислення
менеджерів. 42
ЧАСТИНА ІІ
Стратегічний аналіз
Розділ 3. Середовище господарської організації 59
3.1. Основні підходи до розуміння середовища
господарської організації 59
3.2. Зовнішнє середовище організації. 68
3.3. Проміжне середовище (середовище завдань)
організації 75
3.4. Внутрішнє середовище організації 95
Розділ 4. Визначення конкурентоспроможності підприємства 114
4.1. Сутність категорії «конкурентоспроможність» 114
4.2. Конкурентоспроможність продукту 117
4.3. Конкурентоспроможність підприємства. 122
4.4. Стратегічні групи конкурентів 129
Розділ 5. Методи аналізу та прогнозування розвитку
середовища організації 143
5.1 Складання стратегічного балансу та сутність
SWOT-аналізу. 143
5.2. Прогнозування в системі стратегічного управління. 149
5.3. Методи сучасного прогнозування 158
ЧАСТИНА ІІІ
Визначення цілей, стратегій
та формування «стратегічного набору»
Розділ 6. Стратегічне управління як реалізація
цільового підходу 172
6.1. Цільовий підхід в управлінні. 173
6.2. Стратегічне управління — сучасний варіант реалізації
цільового підходу .185
6.3. Вітчизняний та закордонний досвід стратегічного
управління. 191
Розділ 7. Мета у стратегічному управлінні 205
7.1. Роль, значення, сутність і місце мети у стратегічному
управлінні. 205
7.2. Місія, генеральна мета підприємства 210
7.3. Класифікація цілей. 216
7.4. «Дерево цілей підприємства» 220
Розділ 8. Сутність стратегії та «стратегічний набір» 233
8.1. Сутність стратегії 233
8.2. «Стратегічний набір» 240
8.3. Загальні та загальноконкурентні стратегії 248
8.4. Продуктово-товарні стратегії. 271
8.5. Ресурсні стратегії 316
8.6. Функціональні стратегії 348
8.7. Комплексні стратегії 400
ЧАСТИНА ІV
Стратегічне планування
Розділ 9. Сутність стратегічного планування 416
9.1. Основні підходи до формулювання стратегій. 416
9.2. Мета та принципи стратегічного планування. 420
9.3. Бар’єри стратегічного планування та способи
їх подолання. 424
9.4. Моделі стратегічного планування. 431
Розділ 10. Стратегічні плани, проекти та програми 445
10.1. Зміст і структура стратегічного плану. 445
10.2. Стратегічні плани, проекти та програми. 449
10.3. Система стратегічних, поточних та оперативних
планів організації. 455
10.4. Забезпечення виконання стратегічних планів,
проектів та програм. 463
ЧАСТИНА V
Підсистеми забезпечення стратегічного управління
Розділ 11. Організаційне забезпечення стратегічного управління
і внесення змін до організаційних структур управління (ОСУ) 483
11.1. Основні характеристики організаційного
забезпечення стратегічного управління (ОЗ СУ). 483
11.2. Стратегія і структура: характеристика взаємозв’язку. 486
11.3. Характеристика ОСУ стратегічного типу. 490
11.4. Концептуальні основи формування ОСУ
стратегічного типу 517
11.5. Етапи формування ОСУ стратегічного типу. 521
Розділ 12. Фінансово-економічний механізм забезпечення
стратегічного управління (ФЕЗ СУ) 541
12.1. Роль фінансово-економічного забезпечення (ФЕЗ)
у стратегічному управлінні. 541
12.2. Варіанти побудови фінансово-економічного
забезпечення стратегічного управління ФЕЗ. 545
12.3. Поточне та стратегічне бюджетування. 554
12.4. Економічні відносини між окремими підрозділами
організації 563
Розділ 13. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного
управління та формування стратегічної поведінки
персоналу 576
13.1. Характеристика системи соціально-психологічного
упровадження стратегічних змін. 576
13.2. Аналіз «поля сил» як основа для забезпечення
стратегічного організаційного розвитку. 598
13.3. Управління стратегічними змінами в організації. 602
13.4. Система мотивації в стратегічному управлінні
та формування стратегічної поведінки. 610
Розділ 14. Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління 633
14.1. Сутність стратегічної інформації. 633
14.2. Інформаційна система стратегічного управління. 642
14.3. Облік і контроль у системі стратегічного управління. 648
14.4. Аналіз у системі стратегічного управління. 665
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки