15 сентября 2010 | Категория: Учебная литература » Менеджмент | Просмотров: 13521

Проектний аналіз - Верба В. А.

Название: Проектний аналіз: Підручник
Автор: Верба В. А., Загородніх О. А.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–109–8
Год выпуска: 2000

Описание книги:
Наявний досвід підготовки, оцінки та відбору проектів свідчить про необхідність застосування сучасної методології та інструментарію, що поширені у міжнародній практиці обґрунтування проектних рішень.
Підручник присвячений дослідженню базових принципів, методів та інструментарію сучасного аналізу проектів, процедур прийняття рішення в проектному аналізі, а також маркетинговому обґрунтуванню, технічній можливості здійснення проекту, оцінці проекту з точки зору екологічної, соціальної та інституціональної життєздатності, а також його фінансової й економічної привабливості.
Засвоєння теоретичного матеріалу та набуття досвіду прийняття проектних рішень підкріплюється підсумковим контролем, практичними задачами та проблемними ситуаціями для обговорення.
Рекомендовано студентам економічних спеціальностей, економістам-практикам, менеджерам та аналітикам підприємств, інвестиційних компаній, банків, а також широкому колу читачів, які цікавляться проблемами аналізу проектів та обґрунтування проектних рішень.

Содержание:
Частина 1. Методологія проектного аналізу 5
Розділ 1. БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ 5
1.1. Суть і зміст проектного аналізу 5
1.1.1. Предмет і мета проектного аналізу 5
1.1.2. Еволюція проектного аналізу 8
1.1.3. Концепція проектного аналізу 9
1.1.4. Принципи проектного аналізу 10
Висновки 11
Контрольні тези і запитання 12
1.2. Концепція проекту 13
1.2.1. Поняття проекту 13
1.2.2. Основні ознаки проекту 15
1.2.3. Економічна взаємозалежність проектів 16
1.2.4. Класифікація проектів 19
1.2.5. Середовище проекту 22
1.2.6. Учасники проекту 25
Висновки 29
Контрольні тези, запитання і завдання 29
1.3. Життєвий цикл проекту 30
1.3.1. Поняття життєвого циклу проекту 30
1.3.2. Передінвестиційна фаза проекту 33
1.3.3. Інвестиційна та експлуатаційна фази проекту 39
1.3.4. Визначення тривалості та вартості передінвестиційних досліджень 43
Висновки 45
Контрольні тези і запитання 46
Практичні завдання 47
Розділ 2. ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ 48
2.1. Концепція затрат і вигід у проектному аналізі 48
2.1.1. Визначення цінності проекту 48
2.1.2. Поняття явних і неявних вигід і затрат 49
2.1.3. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі 50
2.1.4. Визначення вигід у проектному аналізі 53
2.1.5. Поняття затрат у проектному аналізі 54
2.1.6. Особливості визначення затрат у проектних розрахунках 59
Висновки 63
Контрольні тези, запитання і завдання 64
2.2. Цінність грошей у часі 64
2.2.1. Поняття майбутньої і теперішньої вартостей 64
2.2.2. Номінальна та реальна процентні ставки 67
2.2.3. Фактори, які впливають на вартість грошей 71
Висновки 72
Контрольні тези, запитання і практичні завдання 73
2.3. Грошовий потік 75
2.3.1. Поняття грошового потоку 75
2.3.2. Проектний грошовий потік та його розрахунок 81
2.3.3. Особливості розрахунку проектного грошового потоку 85
Висновки 91
Контрольні тези і запитання 92
Практичні завдання 92
Розділ 3. ПРОЦЕДУРИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ПРОЕКТНОМУ АНАЛІЗІ 94
3.1. Стандартні фінансові та неформальні критерії
прийняття проектних рішень 94
3.1.1. Принципи оцінки ефективності проектних рішень 94
3.1.2. Методика розрахунку основних фінансових критеріїв 95
3.1.3. Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінки 107
3.1.4. Неформальні процедури відбору та оцінки проектів 109
Висновки 115
Контрольні запитання 115
Практичні завдання 116
3.2. Динамічний аналіз беззбитковості проекту 118
3.2.1. Управління структурою витрат за проектом 118
3.2.2. Поняття і розрахунок беззбитковості проекту 121
3.2.3. Особливості визначення різних видів точки беззбитковості проекту 125
3.2.4. Використання операційного лівериджу для прийняття проектних рішень 129
3.2.5. Особливості прийняття рішень в умовах динамічних змін 132
Висновки 135
Контрольні тези і запитання 136
Практичні завдання 137
Практична ситуація 138
3.3. Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах
ризику та невизначеності 139
3.3.1. Поняття ризику та невизначеності. Класифікація проектних ризиків 139
3.3.2. Причини виникнення та наслідки проектних ризиків 143
3.3.3. Методи аналізу й оцінки ризиків інвестиційних проектів 146
3.3.4. Методи зниження ризику 158
Висновки 162
Контрольні тези і запитання 163
Практичні завдання 163
Практична ситуація 164
Частина 2. Функціональні аспекти проектного аналізу 165
1. Маркетинговий аналіз 165
1.1. Мета і завдання маркетингового аналізу 165
1.2. Визначення меж та якісного складу аналізу ринку 167
1.3. Концепція попиту ринку 169
1.4. Аналіз ринкового середовища продукції проекту 172
1.5. Розробка концепції маркетингу 177
Висновки 182
Контрольні тези, запитання і завдання 183
2. Технічний аналіз 184
2.1. Мета і завдання технічного аналізу 184
2.2. Етапи проведення робіт з технічного аналізу проектів 185
2.3. Визначення місцезнаходження проекту та обґрунтування вибору масштабу проекту 190
2.4. Вибір технології виробництва, устаткування та ідентифікація інфраструктури об’єкта проектування 194
2.5. Організація підготовки та здійснення проекту 198
Висновки 204
Контрольні тези і запитання 206
Проблемна ситуація 206
3. Інституційний аналіз 208
3.1. Мета і завдання інституційного аналізу 208
3.2. Оцінка впливу зовнішніх факторів на проект 210
3.3. Оцінка впливу внутрішніх факторів на проект 214
Висновки 221
Контрольні тези і запитання 222
4. Екологічний аналіз 222
4.1. Мета і суть екологічного аналізу 222
4.2. Зміст робіт з екологічного аналізу 224
4.3. Типи впливу проекту на навколишнє середовище 228
4.4. Методичні підходи до визначення та оцінки впливу проекту на навколишнє середовище 231
Висновки 239
Контрольні тези і запитання 240
Питання для обговорення 241
Проблемна ситуація 241
5. Соціальний аналіз 243
5.1. Мета і завдання соціального аналізу 243
5.2. Зміст робіт з соціального аналізу 246
5.3. Соціальне середовище проекту та його оцінка 248
5.4. Проектування соціального середовища проекту 252
Висновки 255
Контрольні тези і запитання 256
Питання для обговорення 256
6. Фінансовий аналіз 257
6.1. Мета і завдання фінансового аналізу 257
6.2. Особливості підготовки фінансового обґрунтування проекту 259
6.3. Фінансування проекту 263
6.4. Проведення фінансових розрахунків на прикладі конкретного проекту 268
Висновки 281
Контрольні тези і запитання 283
7. Економічний аналіз 284
7.1. Мета і завдання економічного аналізу 284
7.2. Оцінка економічної привабливості та ефективності проекту 286
7.3. Методичні підходи до визначення економічної вартості проекту 292
7.4. Оцінка впливу проекту на економіку країни 300
Висновки 303
Контрольні тези і запитання 304
Практичні завдання 305
Фінансові таблиці 306
Список літератури 318
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки