19 декабря 2009 | Категория: Учебная литература » Менеджмент | Просмотров: 8706

Інноваційний менеджмент - Микитюк П.П.

Название: Інноваційний менеджмент
Автор: Микитюк П.П.
Издательство: Тернопіль: Економічна думка
ISBN: 966-364-361-1
Год выпуска: 2006

Описание книги:
Цей навчальний посібник охоплює всі теми, передбачені програмою нормативної дисципліни "Інноваційний менеджмент" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" напрямку підготовки "Менеджмент" В навчальному посібнику розглядаються теоретичні і методологічні основи управління процесами інноваційного розвитку господарюючих суб'єктів, особливості організаційних форм інноваційних компаній, їхня тактика і політика на різних етапах життєвого циклу виробів і організацій. Значна увага приділена питанням прогнозування, планування і забезпечення досягнення бажаних результатів, що сприяють інноваційному розвитку підприємств з обліком зовнішніх і внутрішніх факторів середовища. Наприкінці кожного розділу наводяться контрольні запитання. У посібнику також вміщено тести для перевірки знань студентів та термінологічний словник.
Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів вузів, підприємців і керівників-практиків, яких цікавлять проблеми інноваційного менеджменту.

Зміст:
Вступ
Розділ 1. Сутність розвитку та основні поняття інноваційного менеджменту
1.1. Сутність та зміст інноваційного менеджменту
1.2. Функції інноваційного менеджменту
1.3. Менеджери в інноваційній сфері
1.4. Рішення в інноваційному менеджменті та методи їх прийняття
1.5. Інноваційний менеджмент у фірмах Японії та США
Розділ 2. Інноваційна діяльність як об’єкт інноваційного менеджменту
2.1. Загальна характеристика інноваційного процесу: поняття, сутність,зміст
2.2. Структура інноваційного процесу
2.3. Моделі поширення інновацій
2.4. Причини та джерела інноваційних ідей
2.5. Чинники успішності та невдач нововведень
Розділ 3. Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності
3.1 Мета та принципи регулювання інноваційної політики
3.2 Методи державного регулювання інноваційної діяльності
3.3 Система державного регулювання інноваційної діяльності
Розділ 4. Типи організаційних структур управління і методи організації забезпечення інноваційних процесів на підприємстві
4.1. Особливості побудови організаційних структур НДДКР
4.2. Основні види організаційних структур НДДКР
4.3. Основні методи організації інноваційного процесу
4.4. Організація роботи «змішаних бригад»
4.5. Досвід управління науково-дослідною діяльністю в японській компанії «Мацусіта електрик індастріал»
Розділ 5. Управління інноваційним розвитком підприємства
5.1. Економічні передумови управління інноваційним розвитком господарюючих суб’єктів у нестабільному середовищі
5.2. Концепція управління інноваційним розвитком підприємств
5.3. Структура організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємства
Розділ 6. Управління інноваційним проектом
6.1. Суть інноваційних проектів і їх зміст
6.2. Розробка концепції інноваційного проекту
6.3. Планування інноваційного проекту
6.4. Організація менеджменту інноваційною програмою
6.5. Організація контролю і регулювання програми
Розділ 7. Управління ризиком в інноваційній діяльності
7.1. Інновації і ризик: проблеми і методи оцінки
7.2. Порівняльний аналіз метолів кількісної оцінки ризику
7.3. Теоретико-методологічні основи факторного аналізу ризику в умовах нечіткої оцінки впливу окремих факторів
7.4. Аналіз чинників ризику на етапах вибору цільового ринку
7.5. Розробка і виведення нового товару на ринок. Фактори ризику
7.6. Оцінка ризику при виборі партнерів для лілового співробітництва при реалізації проектів інноваційного розвитку
Розділ 8. Система стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві
8.1. Сутність мотивації в системі управління персоналом, який здійснює інноваційну діяльність
8.2. Методи стимулювання творчої активності персоналу
8.3. Організація винахідницької діяльності
8.4. Стиль керівництва і формування інноваційної культури в організації
Розділ 9. Оцінка ефективності інновацій
9.1. Тенденція розвитку науково-технічного прогресу і його взаємодія з природним і соціальним середовищем
9.2. Сутність проблеми оцінки ефективності інновацій
9.3. Види ефективності (ефектів)
9.4. Методи оцінки економічної ефективності інноваційної діяльності
Основні поняття та терміни інноваційного менеджменту
Тести для самоконтролю одержаних знань
Список використаних джерел
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки