3 октября 2009 | Категория: Учебная литература » Менеджмент | Просмотров: 6056

Управління якістю - Вакуленко А. В.

Название: Управління якістю
Автор: Вакуленко А. В.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–605–7
Год выпуска: 2004

Описание книги:
кожної теми курсу (методичні вказівки до вивчення теми, плани семінарських занять, дискусійні питання, задачі та завдання для самостійного опрацювання, завдання для самоконтролю, літературу, рекомендовану до вивчення), критерії оцінювання знань студентів з дисципліни, словник основних термінів.
Для студентів вищих навчальних закладів, які самостійно вивчають дисципліну «Управління якістю».

Зміст:
Розділ 1. Базові положення сучасної концепції менеджменту якості
2.1. Тема 1. Сутність менеджменту якості та його сучасна концепція
2.2. Тема 2. Еволюція підходів до управління якістю
2.3. Тема 3. Функції управління якістю
2.4. Тема 4. Методи та інструменти управління якістю
2.5. Тема 5. Економіка якості
2.6. Тема 6. Концепція TQM як ефективний спосіб управління бізнесом. Премії з якості
Розділ 2. Створення системи управління якістю на підприємстві та забезпечення її ефективного функціонування
2.7. Тема 7. Стандартизація вимог до якості. Міжнародні стандарти ISO, QS, GMP
2.8. Тема 8. Побудова системи менеджменту якості (СМЯ) відповідно до вимог стандартів ISO серії 9000
2.9. Тема 9. Порядок та процедура сертифікації систем менеджменту якості
2.10. Тема 10. Правове та організаційне забезпечення процесів управління якістю
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки