19 марта 2009 | Категория: Учебная литература » Менеджмент | Просмотров: 22015

Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління - Кулицький С. П.

Название: Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління
Автор: Кулицький С. П.
Издательство: МАУП
ISBN: 966-608-240-3
Год выпуска: 2002

Описание книги:
На сучасному етапі суспільного розвитку підвищуються вимоги до системи інформаційного забезпечення як запоруки ефективного управління підприємницькою, державною та громадсько-політичною діяльністю. Пропонований навчальний посібник присвячений основам ефективної організації інформаційної діяльності у сфері управління. Викладений теоретико-методичний матеріал є синтезом фундаментальних положень кібернетики, інформатики, лінгвістики, психології, економіки тощо. Розглянуто загальні механізми і досвід інформаційної діяльності в різних сферах та галузях.
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, а також менед-жерів-практиків.

Зміст:
ЧАСТИНА 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ
Розділ 1. Інформаційна діяльність: суть, історичний огляд, перспективи розвитку
1.1. Інформація та її функції
1.2. Суспільний розвиток і зростання потреби суб'єктів в інформації
1.3. Перспективи розвитку інформаційної діяльності в суспільстві
Розділ 2. Комунікаційний процес
2.1. Комунікація. Модель обміну інформацією за К. Шенноном
2.2. Символи, мови та знання
2.3. Семіотичні моделі комунікації
2.4. Інформаційні шуми, бар'єри та фільтри
Розділ 3. Психологічні основи організації інформаційної діяльності
3.1. Психологічна складова обміну інформацією
3.2. Психологічні характеристики індивіда та інформаційна діяльність
3.3. Соціально-психологічні чинники інформаційної діяльності
3.4. Вплив психологічних механізмів на прийняття рішень
ЧАСТИНА 2
СКЛАДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ
Розділ 4. Суб'єкти інформаційної діяльності та їх потреби в інформації
4.1. Класифікація інформації
4.2. Суб'єкти інформаційних відносин і форми організації інформаційної діяльності у суспільстві
4.3. Інформаційна потреба та інформаційний цикл
4.4. Система оцінки інформаційних потреб
4.5. Характеристика інформаційних потреб суб'єктів інформаційних відносин та загальні чинники їх задоволення
Розділ 5. Джерела інформації та інформаційні посередники
5.1. Джерела інформації в системі суб'єктно-об'єктних відносин інформаційної діяльності
5.2. Класифікація джерел інформації за морфологічними ознаками та механізмами функціонування
5.3. Інформаційні посередники
5.4. Друковані видання як джерело інформації для підготовки управлінських рішень
5.5. Електронні джерела інформації
5.6. Джерела статистичної інформації
5.7. Реклама, виставки, конференції як джерела інформації для підготовки управлінських рішень
5.8. Консультативні послуги як джерело інформації
5.9. Інші джерела інформації
Розділ 6. Правові основи регулювання інформаційної діяльності.
6.1. Історія розвитку правових основ регулювання інформаційної діяльності
6.2. Об'єкти та суб'єкти права у сфері інтелектуальної власності та інформаційної діяльності
6.3. Закон України "Про інформацію" — базовий правовий акт у системі регулювання інформаційних відносин в Україні
6.4. Основні положення законів України про інформаційну діяльність та охорону прав інтелектуальної власності
Розділ 7. Інформаційно-аналітичний процес: суть, принципи, інструментарій
7.1. Суть та основні принципи організації інформаційно-аналітичного процесу
7.2. Етапи і порядок підготовки інформаційно-аналітичних документів. "Пастка часу"
7.3. Інформаційна робота як процес творчого мислення
7.4. Оціночна діяльність і прогнозування в інформаційно-аналітичному процесі
ЧАСТИНА 3
ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ
Розділ 8. Ієрархічні рівні організації інформаційної діяльності. Організація інформаційної діяльності юридичної особи
8.1. Ієрархічні рівні організації інформаційної діяльності
8.2. Специфіка організації інформаційних послуг як сфери управління
8.3. Кадрове та матеріально-технічне забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності організації
8.4. Правове забезпечення інформаційної діяльності суб'єктів у сфері управління
8.5. Організація процесу інформаційно-аналітичного забезпечення потреб споживачів
Розділ 9. Світовий досвід організації інформаційної діяльності у сфері управління
9.1. Особливості розвитку інформаційної сфери суспільства в розвинених країнах
9.2. Сегментація та тенденції розвитку інформаційного ринку в розвинених країнах
9.3. Інформаційно-психологічні операції та війни
9.4. Міжнародні відносини в інформаційній сфері
Розділ 10. Інформаційна діяльність у перехідному (транзитивному) суспільстві. Пострадянський досвід
10.1. Особливості інформаційної діяльності у перехідному (транзитивному) суспільстві
10.2. Сучасний стан інформаційних відносин в Україні та інших пострадянських державах
10.3. Суб'єкти пострадянського інформаційного ринку
10.4. Проблеми розвитку інформаційної діяльності в пострадянському суспільстві
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки