19 марта 2009 | Категория: Учебная литература » Менеджмент | Просмотров: 6366

Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві - Бебик В. М.

Название: Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз
Автор: Бебик В. М.
Издательство: МАУП
ISBN: 966-608-513-5
Год выпуска: 2005

Описание книги:
У цій праці особливе значення приділяється менеджменту масових комунікацій, менеджменту прес-служб і рекламному медіа-менеджменту, які розглядаються через призму таких ключових понять, як паблік рилейшнз і реклама.
У монографії використано унікальні практичні напрацювання автора як результат практичної діяльності не тільки на ниві державної служби, а й під час роботи ректором найбільшого недержавного ВНЗ України, досліджено проблематику інформаційно-комунікаційних зв'язків у суспільстві, що глобалізується, в контексті здійснення психологічних впливів на суспільну свідомість.
Ґрунтуючись на творчому вивченні й аналізі теоретичних засад комунікації, відштовхуючись від свого практичного досвіду, автор виходить на власне розуміння поняття, змісту і методів здійснення інформаційно-комунікаційного менеджменту в умовах бурхливого зростання нових інформаційно-комунікаційних і політико-психологічних технологій.
Для фахівців з паблік рилейшнз, психології, політології, соціології, державного управління, масових комунікацій і журналістики.

Зміст:
Розділ 1. Комунікація та інформація в житті суспільства
1.1. Комунікація та її функції в суспільстві
1.2. Інформаційно-комунікаційні канали.
Функції мови і мовлення
1.3. Інформація та її функції в системах комунікації
1.4. Інформаційно-комунікаційний менеджмент: поняття і типологія
Розділ 2. Соціальнакомунікаціята її роль у суспільній сфері
2.1. Поняття соціальної комунікації
2.2. Пам'ять як об'єкт комунікаційної діяльності
2.3. Комунікація і суспільна свідомість
2.4. Комунікаційні аспекти соціалізації
2.5. Політична комунікація
Розділ 3. Моделіітехнологіїсоціальноїкомунікації
3.1. Соціологічні моделі комунікації
3.2. Семіотичні моделі комунікації
3.3. Психологічні і психотерапевтичні моделі комунікації
3.4. Пропагандистські моделі комунікації
3.5. Іміджеві моделі комунікації
3.6. Інтернет-моделі комунікації (Написано разом з Н. А. Гжибовською)
Розділ 4. Глобалізація масових комунікацій у сучасному світі
4.1. Сутність і феномен глобалізації (Написано разом з Л О. Дегтерьовою)
4.2. Глобалізація і формування єдиного світового простору і часу
4.3. Інфосфера та глобальні комунікаційні моделі
4.4. Регіональні та національні комунікаційні моделі інформаційного суспільства
4.5. Становлення національного інформаційного простору України (Написано разом з Ю. В. Бондарем)
Додаток 4.5.1. Четверта влада й розбудова української державності // Голос України. — 1993. — 28 серп
Додаток 4.5.2. Українські мас-медіа як дзеркало нашої громадської свідомості // Голос України. —1994. — 2 листоп
Додаток 4.5.3. Положення про Міністерство України у справах преси та інформації (Указ президента України № 9/95 від 02.01.1995 р.)
4.6. Інтернет як технологічна основа глобалізації
Розділ 5. Менеджментмасових комунікацій
5.1. Засоби масової комунікації: поняття, концепції діяльності, функції
Додаток 5.1.1. Миссис Блэр отбивается от прессы // Зеркало недели. — 2002. — 21 дек.
5.2. Маніпулювання суспільною свідомістю: імідж та рекламування
Додаток 5.2.1. Подделка документов в законе // Московский комсомолец. — 2000. — 3-10 нояб
Додаток 5.2.2. Політика і ми // Вечірній Київ. — 1991. — 23 серп
Додаток 5.2.3. Політика і ми// Вечірній Київ. —1991. — 30 серп
Додаток 5.2.4. Політика і ми// Вечірній Київ. — 1991. — 28 листоп
5.3. PR в системі масових комунікацій
Додаток 5.3.1. Все може початися із зачіски // Бізнес РІО. — 1995. — № 21
Додаток 5.3.2. Аналітична інформація прес-служби президента України про результати дослідження соціально-психологічних аспектів діяльності ЗМК та іміджу Л. Кравчука (01.08.1992 р.)
Додаток 5.3.3. Маска, я вас знаю?.. Что думают "стопроцентные" киевляне о типичных украинцах // Вечерний Киев. — 1992. — 21 февр
Додаток 5.3.4. Інформаційна записка прес-служби щодо іміджу президента України Л Кравчука (01.11.1992 р.)
5.4. PR-заходи в Інтернеті
Додаток 5.4.1. Знайомтеся: Віктор Медведчук — третій президент України. Технологія захоплення: Темник № 2 // www.ПРАВДА.com.ua, 04.09.2002 р
Додаток 5.4.2. Справа про плагіат. Литвин, рік 1991. Далі буде? // pravda.com.ua, 06.02.2002 р
Розділ6. Менеджментінформаційно-комунікаційних(пресових)служб
6.1. Завдання і функції пресових служб
Додаток 6.1.1. Розпорядження президента України Про координацію роботи прес-служб та інформаційно-аналітичних підрозділів органів державної виконавчої влади
Додаток 6.1.2. Положення про прес-службу Президента України (Розпорядження глави адміністрації президента України від 27.08.1994 р. № 7/94)
Додаток 6.1.3. Положення про головне управління інформації та зв'язків з пресою і громадськістю (Постанова Кабінету Міністрів України від 09.04.1993 р. № 267)
Додаток 6.1.4. Положення про прес-службу Кабінету Міністрів України (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.1996 р. № 400-р)
Додаток 6.1.5. Типове положення про прес-службу (прес-центр) міністерства, іншого органу центральної виконавчої влади
Додаток 6.1.6. Положення про прес-центр Закарпатської обласної Ради народних депутатів (рішення Закарпатського облвинкому від 28.05.1991 р. № 97)
6.2. Інформаційно-аналітичне забезпечення роботи організації
Додаток 6.2.1. Аналіз результатів проведення з'їздів (конференцій) та передвиборних програм провідних політичних партій і блоків України у 1997 р. (за матеріалами повідомлень ЗМК)
Додаток 6.2.2. Інформаційна записка Управління внутрішньої політики АПУ "Про концептуальні засади та основні напрями діяльності Всеукраїнського об'єднання "Громада"
Додаток 6.2.3. Інформаційні рейтинги претендентів у президенти України // Політики і культура. — 2004. — № 22
Додаток 6.2.4. Аналіз прес-служби президента України роботи творчо-виробничого об'єднання "Українські телевізійні новини" Національної телекомпанії України з 24.01. до 02.02.1996 р
Додаток 6.2.5. Аналіз статистики письмових звернень громадян до телепрограм Національної телекомпанії України за 1996 рік
Додаток 6.2.6. Про інформаційну присутність України у столиці РФ (аналітична записка Посольства України в Російській федерації від 28.09.1994 р.)
6.3. Оцінка ефективності інформаційно-комунікаційної діяльності
6.4. Спеціальні заходи прес-служби
Додаток 6.4.1 . Довідка про політичні позиції газети "Киевские Ведомости" (01.02.1993 р.)
Додаток 6.4.2. Інформація про політичні позиції редакції київської обласної молодіжної газети "Молода гвардія" у 1992-1993 роках (22.09.1993 р.)
Додаток 6.4.3. Аналіз публікацій газети "Одесские известия" (27.03.1996 р.)
Додаток 6.4.4. Аналітична записка "Засоби масової комунікації в Україні і вибори" (03.02.1994 р.)
Додаток 6.4.5. Стенограма брифінгу президента України Л Кучми від 04.10.1995 р
Додаток 6.4.6. Структура і штатний розклад Прес-служби президента України (за станом на 04.11.1995 р.)
6.5. Становлення прес-служб в сучасній Україні
Додаток 6.5.1 . Довідка про підсумки роботи прес-служби представника президента України в Запорізькій області за 1992 р
Розділ 7. Рекламниймедіа-менеджмент
7.1. Медіа-планування
Додаток 7.1.1. Структура управления, принципиальная схема и примерный медиаплан рекламной деятельности политического объединения в предвыборной кампании //
Ольшанский Д. В. Политический PR. — СПб. — 2003. — С. 271-280
7.2. Телевізійна та відеореклама
7.3. Аудіореклама
7.4. Друкована реклама (Написано разом з С. І. Колишевою)
Додаток 7.4.1. У місті Сочі — темні ночі // Високий замок. — 1995. — 17 черв
Додаток 7.4.2. Семеро ждут одного — результатов // АиФ. — 1991. — № 46
Додаток 7.4.3. CzLUpwiek roku 2003 w dziedzinie edukacji // Forum psychologiczne. — 2004. — № 2
Додаток 7.4.4. Українець — людина року-2003 // Україна молода. — 2004. — 04 лют.
Додаток 7.4.5. Полякам ідея сподобалася // Голос України. — 2003. — 30 груд.
Додаток 7.4.6. Зразки політичних плакатів, використаних під час виборчої кампанії 1999 року до Європарламенту в Німеччині та Франції
7.5. Інтернет-реклама (Написано разом з О. С. Науменко)
Додаток 7.5.1. Відомості про використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій політичними партіями України (за станом на 01.10.2004 р.)
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки