12 марта 2009 | Категория: Учебная литература » Менеджмент | Просмотров: 7546

Страховий та інвестиційний менеджмент - Федоренко В. Г.

Название: Страховий та інвестиційний менеджмент
Автор: Федоренко В. Г.
Издательство: МАУП
ISBN: 966-608-193-8
Год выпуска: 2002

Описание книги:
У запропонованому колективом авторів підручнику дається ґрунтовний аналіз сучасного стану інвестиційної та страхової політики України, розглядаються причини її спаду та пропонуються реальні шляхи стабілізації.
Праця сприятиме формуванню у студентів теоретичних знань та практичних навичок щодо кількісної оцінки якості економічних явищ і процесів, що відбуваються у страховій та інвестиційній діяльності.

Зміст:
Розділ 1. Поняття інвестицій, інвестиційного і страхового менеджменту
1.1. Економічна сутність інвестицій
1.2. Економічна сутність і функції страхування
1.3. Класифікація страхування
1.4. Класифікація інвестицій
1.5. Сутність, мета і завдання інвестиційного та страхового менеджменту
1.6. Основні поняття інвестиційної діяльності
1.7. Основні поняття страхової справи
Розділ 2. Розвиток фінансових систем України в умовах переходу до ринкової економіки
2.1. Фінанси і форми фінансових відносин в економіці
2.2. Фінансові зв'язки між державою і підприємством, підприємством і державою
2.3. Фінансові зв'язки між державою і громадськими організаціями, державою і населенням
2.4. Податки і податкова система
2.5. Кредити населення і депозити небанківських кредитно-фінансових структур
2.6. Бюджет і структура державної бюджетної системи
2.7. Банки і банківська система
Розділ 3. Кредитоспроможність клієнтів банку
3.1. Сутність кредитоспроможності клієнтів банку
3.2. Якісний аналіз кредитоспроможності
3.3. Система показників фінансово-економічного стану позичальника. Рейтинг клієнтів банку
Розділ 4. Фінансовий капітал і фінансовий ринок
4.1. Ринок чинників виробництва і капіталу
4.2. Інвестиційний капітал, його постачальники і споживачі
4.3. Особливості кругообігу фінансових інвестицій
4.4. Фінансовий капітал
4.5. Загальна характеристика фінансових ринків у сучасній ринковій економіці
Розділ 5. Інвестиційний процес
5.1. Регулювання інвестиційної діяльності
5.2. Стадії інвестиційного процесу
5.3. Потреба зміни інвестиційної стратегії в Україні
Розділ 6. Управління інвестиційною та страховою діяльністю
6.1. Державні важелі інвестиційної діяльності
6.2. Функції управління інвестиційною діяльністю
6.3. Структура фінансового аналізу підприємства
6.4. Управління страховою справою
Розділ 7. Розвиток організаційно-господарських структур у ринковій економіці та управління їх фінансовим капіталом
7.1. Основи формування організаційно-господарських структур і утворення в них фінансового капіталу
7.2. Показники фінансової стабільності й інтенсивності використання капіталу підприємства
7.3. Особливості фінансового управління в ринковій економіці
7.4. Комерційне і фінансове підприємництво
7.5. Ціна і механізм ринкового ціноутворення
Розділ 8. Прибуток у діяльності організації
8.1. Роль прибутку і фактори, що впливають на нього
8.2. Ціни й ціноутворення
8.3. Валовий прибуток
Розділ 9. Фінансові проблеми управління оборотними коштами організацій
9.1. Принципи організації оборотних коштів
9.2. Оптимізація коштів
9.3. Формування оборотних коштів
Розділ 10. Управління фінансами акціонерного товариства
10.1. Фінанси у діяльності акціонерного товариства
10.2. Цінні папери акціонерного товариства
10.3. Система показників оцінки акцій
10.4. Дохідність акцій
10.5. Статистичне забезпечення операцій з облігаціями, акціями і сертифікатами
10.6. Реєстр акціонерів акціонерного товариства
10.7. Система показників дохідності облігацій і сертифікатів
10.8. Забезпечення операцій з вексельного обороту
10.9. Реорганізація і ліквідація акціонерного товариства
Розділ 11. Інвестиційна діяльність підприємства
11.1. Інвестиційна діяльність підприємства за даними фінансової звітності
11.2. Порівняльний аналіз альтеративних інвестиційних проектів
11.3. Аналіз фінансових інвестицій у системі прийняття управлінських рішень
11.4. Управління портфелем фінансових інвестицій
Розділ 12. Оцінювання ефективності інвестицій
12.1. Оцінювання зміни вартості грошей у часі
12.2. Показники ефективності інвестицій
Розділ 13. Статистика страхової діяльності
13.1. Поняття страхування та завдання статистики
13.2. Система показників страхової діяльності
13.3. Класифікація та групування, що їх використовує статистика страхової діяльності
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки