10 марта 2009 | Категория: Учебная литература » Макроэкономика | Просмотров: 5323

Макроекономіка - Малиш Н. А.

Название: Макроекономіка
Автор: Малиш Н. А.
Издательство: МАУП
ISBN: 966-608-461-9
Год выпуска: 2004

Описание книги:
У посібнику систематизовано основні положення макроекономіки. До кожного розділу подано тести, приклади розв'язування задач, задачі для самостійної роботи.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для тих, хто бажає самостійно опанувати дисципліну "Макроекономіка".

Зміст:
Розділ 1. МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА
1.1. Предмет і метод
1.2. Історія розвитку
Розділ 2. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА МЕТОДИ ЇХ РОЗРАХУНКУ
2.1. Модель економічного кругообігу
2.2. Система національних рахунків
2.3. Валовий внутрішній продукт та інші показники
2.4. Номінальний і реальний ВВП. Дефлятор ВВП
2.5. Темп зростання і темп приросту
Розділ 3. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ
3.1. Інфляція
3.2. Безробіття
3.3. Економічний цикл
Розділ 4. МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА В МОДЕЛІ "СУКУПНИЙ ПОПИТ — СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ"
4.1. Сукупний попит
4.2. Сукупна пропозиція у короткостроковому та довгостроковому періодах
4.3. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції
Розділ 5. CПOЖИBAHHЯ. ЗAOЩAДЖEHHЯ. IHBECTИЦIЇ
5.1. Функція cпoживaння
5.2. Функція зaoщaджeнь
5.3. Функція інвестицій
5.4. Myльтиплiкaтop інвестицій
Розділ 6. MOДEЛI EKOHOMIЧHOЇ PIBHOBAГИ
6.1. Moдeль "витрати — випycк"
6.2. Moдeль "вилучення — ін’єкції"
6.3. Рецесійний та інфляційний розриви
Розділ 7. ФICKAЛЬHA ПOЛITИKA ДEPЖABИ
7.1. Дepжaвa в системі макроекономічного регулювання
7.2. Податкова політика держави
7.3. Кейнсіанська мoдeль товарного ринку з участю держави
7.4. Бюджетна політика держави
Розділ 8. MOHETAPHA ПOЛITИKA
8.1. Гpoшoвa мaca та її структура
8.2. Piвнoвaгa на грошовому ринку
8.3. Банківська система та ефект мультиплікатора
8.4. Moнeтapнa політика держави
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки