Прогнозування та макроекономічне планування - Пашута М. Т.

10 марта 2009 | Категория: Учебная литература » Макроэкономическое прогнозирование | Просмотров: 12662

Прогнозування та макроекономічне планування - Пашута М. Т.

Описание книги:
У пропонованому навчальному посібнику розглянуто проблеми прогнозування та макроекономічного планування. Висвітлено суть, функції та значення прогнозування та планування соціально-економічного розвитку країни, систему державних прогнозів, планів і програм, методологію та методи прогнозування та планування, передпланові дослідження та обґрунтування, підходи до розрахунку макроекономічних показників, планування розвитку окремих галузей народного господарства, трудових ресурсів, рівня життя народу, зовнішньоекономічної діяльності, а також систему національних рахунків.
Посібник підготовлений на основі опублікованих праць вітчизняних та зарубіжних авторів з урахуванням сучасних методичних та інструктивних матеріалів, а також досвіду викладання курсу в МАУП. Використано дані Держкомстату України та НДЕІ Мінекономіки України.