13 мая 2009 | Категория: Учебная литература » Логика | Просмотров: 9197

Логіка - Богдановський І. В.

Название: Логіка: Опорний конспект лекцій
Автор: Богдановський І. В.
Издательство: МАУП
ISBN: 966-608-450-3
Год выпуска: 2004

Описание книги:
У посібнику викладено основи загальної логіки, а також елементи математичної (символічної) логіки. Він написаний відповідно до навчальних програм з курсу логіки для юридичних і економічних спеціальностей. Основна мета навчального курсу — ознайомити студентів з операціями правильного мислення, навчити їх використовувати теоретичні знання на практиці.
Вміння логічно мислити й чітко висловлювати свої думки — це ознака не лише загальної, а й професійної освіченості спеціаліста. Логічна культура є необхідною передумовою успішної роботи юриста, економіста, управлінця, науковця.

Зміст:
Розділ 1. Логіка як наука
Тема 1. Предмет логіки
1.1. Предметне визначення логіки як науки
1.2. Чуттєві (емпіричні) форми відображення дійсності
1.3. Мислення і мова
Тема 2. Історія логіки як науки
2.1. Розвиток логічних знань в античну добу
2.2. Середньовічна (схоластична) логіка
2.3. Логіка у Новий час
2.4. Прогрес логіки у ХІХ-ХХ ст
2.5. Розвиток логіки в Україні
Тема 3. Значення логіки
3.1. Соціальне призначення й функції логіки
3.2. Роль логіки у формуванні інтелектуальної культури людини
3.3. Основні види логічних помилок
3.4. Значення логіки для юристів
Розділ 2. Логічна характеристика форм мислення
Тема 4. Поняття
4.1. Поняття як форма мислення
4.2. Поняття і слово, теорія іменування в логіці
4.3. Види понять
4.4. Відношення між поняттями
4.5. Логічні операції над поняттями
Тема 5. Судження
5.1. Логічна характеристика судження як форми мислення
5.2. Структура і основні види простих (елементарних) суджень
5.3. Основні види модальних суджень
5.4. Характеристика складних суджень, створених за допомогою логічних сполучників
5.5. Функціонально-істиннісні відношення між судженнями
5.6. Логічні операції над судженнями
Тема 6. Умовивід
6.1. Логічна характеристика умовиводу як форми мислення
6.2. Безпосередні дедуктивні умовиводи
6.3. Опосередковані дедуктивні умовиводи
6.4. Основні види розділових і умовних умовиводів
6.5. Недедуктивні умовиводи
Розділ 3. Логічна характеристика основних законів мислення
Тема 7. Закони логіки
7.1. Загальна характеристика законів мислення
7.2. Основні закони логіки
Розділ 4. Логічна характеристика доведення
Тема 8. Доведення і спростування у логіці
8.1. Логічна характеристика доведення. Структура доведення
8.2. Види доведень
8.3. Правила доведення
8.4. Помилки в доведенні
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки