12 ноября 2010 | Категория: Учебная литература » Право | Просмотров: 7803

Міжнародне економічне право - Опришко В. Ф.

Название: Міжнародне економічне право: Підручник
Автор: Опришко В. Ф.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–518–2
Год выпуска: 2003

Описание книги:
Це — друге перероблене та доповнене видання в Україні підручника з міжнародного економічного права як однієї з нових і важливих галузей міжнародного публічного права.
На основі аналізу міжнародно-правових актів та практики їх застосування розглядаються принципи міжнародного економічного права, характеризується правовий статус держав, міжнародних організацій та інших учасників міждержавного економічного співробітництва, з’ясовуються питання міжнародного торговельного, міжнародного валютного, міжнародного транспортного права та ін.
Значна увага приділяється висвітленню діяльності України як повноправного суб’єкта міжнародних економічних відносин.
Для студентів юридичних та економічних вузів і факультетів, науковців, працівників державного апарату, господарських керівників.

Содержание:
Передмова
1. Поняття та предмет міжнародного економічного права
1.1. Міжнародні економічні відносини, їх зміст і значення
1.2. Україна як суб’єкт міжнародного економічного співробітництва
1.3. Поняття міжнародного економічного права
1.4. Система міжнародного економічного права
2. Гармонізація законодавства України з міжнародним економічним правом
2.1. Загальні питання гармонізації
2.2. Зближення європейського права із законодавством України
2.3. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу
3. Джерела міжнародного економічного права
3.1. Поняття та система джерел міжнародного економічного права
3.2. Міжнародні економічні договори — основне джерело МЕП
3.3. Характеристика інших джерел міжнародного економічного права
4. Принципи міжнародного економічного права
4.1. Поняття та система принципів міжнародного економічного права
4.2. Характеристика основних (загальних) принципів міжнародного економічного права
4.3. Характеристика спеціальних принципів міжнародного економічного права
5. Держави як суб’єкти міжнародного економічного права
5.1. Правовий статус держави як суб’єкта міжнародного економічного права
5.2. Імунітет держави
6. Міжнародні економічні організації
6.1. Поняття міжнародної економічної організації та її правовий статус
6.2. Міжнародні економічні організації в системі ООН
6.3. Європейське економічне співтовариство та Європейський Союз у системі міжнародних економічних відносин
6.4. Рада Економічної Взаємодопомоги в системі та історії міжнародного економічного співробітництва
6.5. Регіональні економічні організації на пострадянському просторі
7. Транснаціональні корпорації (ТНК) і міжнародно-правове регулювання їхньої діяльності
7.1. ТНК та їх роль у системі міжнародних економічних відносин
7.2. Міжнародно-правове регулювання діяльності ТНК
8. Міжнародні економічні договори
8.1. Поняття та значення міжнародних економічних договорів
8.2. Правове регулювання відносин у межах міжнародних економічних договорів
8.3. Види міжнародних економічних договорів
8.4. Міжнародно-правове регулювання порядку укладення міжнародних економічних договорів
8.5. Міжнародні економічні договори між державами та міжнародними економічними організаціями
9. Забезпечення виконання міжнародних економічних договорів
9.1. Правові основи забезпечення виконання зобов’язань міжнародних економічних договорів
9.2. Засоби забезпечення вирішення спорів, що виникають у межах міжнародних економічних договорів
9.3. Міжнародний арбітраж — один із засобів розв’язання міжнародних економічних спорів
10. Міжнародне торговельне право
10.1. Міжнародне торговельне право — складова міжнародного економічного права
10.2. Принципи міжнародної торгівлі
10.3. Міжнародні торговельні договори (угоди)
10.4. Порядок укладення договору міжнародної купівлі-продажу товарів
10.5. Світова організація торгівлі як міжнародна економічна організація
10.6. Міжнародні товарні організації
11. Міжнародне митне право
11.1. Поняття міжнародного митного права
11.2. Джерела міжнародного митного права
11.3. Організаційно-правові форми міжнародного митного співробітництва
12. Міжнародне валютне право
12.1. Поняття та джерела міжнародного валютного права
12.2. Організаційно-правовий механізм міжнародної валютної системи
12.3. Організація валютно-кредитних відносин
13. Міжнародне інвестиційне право
13.1. Сутність міжнародного інвестиційного права та його джерел
13.2. Міжнародно-правове регулювання іноземних інвестицій
13.3. Міжнародні договори як джерело інвестиційного права
14. Міжнародне транспортне право
14.1. Поняття та джерела міжнародного транспортного права
14.2. Правове регулювання міжнародних морських перевезень
14.3. Правове регулювання міжнародних річкових перевезень
14.4. Правове регулювання міжнародних залізничних перевезень
14.5. Правове регулювання міжнародних автомобільних перевезень
14.6. Правове регулювання повітряних перевезень
15. Міжнародно-правове регулювання промислового, сільського-сподарського і науково-технічного міжнародного співробітництва
15.1. Міжнародно-правовий механізм регулювання співробітництва в галузі промисловості
15.2. Міжнародно-правовий механізм регулювання співробітництва в галузі сільського господарства
15.3. Міжнародно-правове регулювання міжнародного науково-технічного співробітництва
16. Укладання та виконання міжнародних економічних договорів України
16.1. Порядок укладання Україною міжнародних економічних договорів України
16.2. Виконання міжнародних договорів Україною
17. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
17.1. Значення правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
17.2. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності в Україні
17.3. Загальна характеристика Закону України «Про зовнішньо-економічну діяльність»
17.4. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
17.5. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
18. Правове регулювання митної справи в Україні
18.1. Значення митної діяльності та законодавство про неї
18.2. Державна митна служба та її правовий статус
18.3. Митний кодекс України — основа правового регулювання митної справи в Україні
18.4. Правове регулювання обкладання митом товарів та інших предметів
19. Правові питання валютного регулювання
19.1. Загальні положення з питань валютного регулювання
19.2. Правовий режим здійснення операцій з валютними цінностями
19.3. Роль державних органів у сфері валютного регулювання і валютного контролю
20. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні
20.1. Значення інвестицій та їх правове регулювання відповідно до законодавства України
20.2. Сутність Державної програми заохочення іноземних інвестицій в Україні
20.3. Особливості режиму іноземних інвестицій на території України
21. Законодавство України про правове регулювання вирішення спорів, які виникають у сфері зовнішньоекономічної діяльності
21.1. Загальна характеристика законодавства, що регулює спори у сфері зовнішньоекономічної діяльності
21.2. Основні положення Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж»
21.3. Правовий статус Міжнародного комерційного арбітражного суду та Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки