8 ноября 2009 | Категория: Учебная литература » Право | Просмотров: 6043

Міжнародне економічне право - Дахно І. І.

Название: Міжнародне економічне право: Курс лекцій
Автор: Дахно І. І.
Издательство: МАУП
ISBN: 966-608-330-2
Год выпуска: 2003

Описание книги:
У курсі лекцій розглянуто найважливіші аспекти міжнародного економічного права загалом та його підгалузей з урахуванням сучасних вітчизняних і зарубіжних даних.
Для студентів і слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, а також аспірантів, викладачів, наукових працівників, фахівців-практиків і всіх, хто цікавиться актуальними питаннями сучасного міжнародного публічного права.

Зміст:
Тема 1. Поняття та предмет міжнародного економічного права
1.1. Зміст і значення міжнародних економічних відносин
1.2. Система та особливості міжнародних економічних відносин
1.3. Предмет міжнародного економічного права
1.4. Концепції міжнародного економічного права
1.5. Система міжнародного економічного права
Тема 2. Джерела міжнародного економічного права
2.1. Поняття та система джерел міжнародного економічного права
2.2. Загальна характеристика джерел міжнародного економічного права
Тема 3. Принципи міжнародного економічного права
3.1. Поняття та система принципів міжнародного економічного права
3.2. Нормативне закріплення принципів міжнародного економічного права — важлива умова їх дотримання
Тема 4. Держава як суб'єкт міжнародного економічного права
4.1. Правовий статус держави як суб'єкта міжнародного економічного права
4.2. Імунітет держави за міжнародним правом
Тема 5. Міжнародні економічні організації — суб'єкти міжнародного права
5.1. Поняття та правовий статус міжнародної економічної організації
5.2. Короткі довідки про міжнародні економічні організації
Тема 6. Транснаціональні корпорації
6.1. Роль транснаціональних корпорацій у системі міжнародних економічних відносин
6.2. Міжнародно-правове регулювання діяльності транснаціональних корпорацій
Тема 7. Міжнародні економічні договори
7.1. Поняття та значення міжнародних економічних договорів
7.2. Види договорів та угод
Тема 8. Забезпечення виконання зобов'язань, що випливають з міжнародних економічних договорів
8.1. Загальна характеристика правового забезпечення зобов'язань і засобів розв'язання міжнародних економічних спорів
8.2. Міжнародний суд і Міжнародний арбітраж
Тема 9. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
9.1. Значення та правові засади правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
9.2. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Тема 10. Міжнародне торговельне право
10.1. Міжнародне торговельне право — підгалузь міжнародного економічного права
10.2. Принципи міжнародної торгівлі
10.3. Міжнародні торговельні договори
Тема 11. Міжнародне валютне право
11.1.Поняття та джерела міжнародного валютного права
11.2. Організаційно-правовий механізм міжнародної валютної системи
11.3. Європейська валютна система
11.4. Міжнародні валютно-кредитні відносини
Тема 12. Міжнародне транспортне право
12.1. Поняття та джерела міжнародного транспортного права
12.2. Основи міжнародно-правового регулювання видів транспорту
Тема 13. Міжнародно-правове регулювання співробітництва у промисловості та сільському господарстві
13.1. Загальносвітові тенденції розвитку промисловості та сільського господарства
13.2. Правове регулювання міжнародного співробітництва у промисловості
13.3. Правове регулювання міжнародного співробітництва в сільському господарстві
Тема 14. Правове регулювання міжнародного науково-технічного співробітництва
14.1. Розвиток науки як чинник економічного піднесення
14.2. Значення та правове регулювання міжнародного науково-технічного співробітництва
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки