12 октября 2009 | Категория: Учебная литература » Право | Просмотров: 8827

Господарське законодавство - Кришевич О. В.

Название: Господарське законодавство
Автор: / О. В. Кришевич, В. В. Мачуський, О. В. Перепадя, В. Є. Постульга
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966-574-782-7
Год выпуска: 2005

Описание книги:
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни підготовлений на основі затвердженої Міністерством освіти і науки України програми курсу «Господарське законодавство» для студентів юридичних та неюридичних факультетів вищих навчальних закладів України. У посібнику розкриваються основні положення правового регулювання господарської діяльності, з’ясовуються правовий статус суб’єктів господарювання, принципи організації підприємницької діяльності та управління нею, порядок оформлення господарських договорів, правових основ зовнішньоекономічної діяльності та захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарських правовідносин, захисту економічної конкуренції, правового інституту банкрутства та інвестування.
Посібник призначено для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, може бути використано під час викладання та вивчення курсу «Господарське право» та «Господарське законодавство».

Зміст:
Тема 1. Основи правового регулювання господарської діяльності
1. Поняття та види господарської діяльності
2. Поняття та види господарських відносин
3. Поняття та система господарського законодавства
Тема 2. Основи державного регулювання господарської діяльності
1. Роль держави в регулюванні господарської діяльності та в організації і забезпеченні функціонування державного сектору економіки
2. Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності
3. Державна реєстрація суб’єктів господарської діяльності
4. Засоби державного регулювання господарської діяльності. Державна підтримка господарської діяльності
Тема 3. Суб’єкти господарських правовідносин
1. Поняття та види суб’єктів господарювання
2. Поняття та види підприємств
3. Поняття та види господарських товариств
4. Особливості правового статусу інших суб’єктів господарювання
Тема 4. Майнова основа господарювання
1. Підстави виникнення майнових прав та майнових обов’язків у сфері господарювання. Цінні папери у господарській діяльності. Особливості корпоративних прав учасників суб’єктів господарювання
2. Правові режими майна суб’єктів господарювання
3. Особливості правового режиму державного та комунального майна. Правовий статус Фонду державного майна. Приватизація як особливий вид набуття права власності
4. Правовий режим використання природних ресурсів у сфері господарювання
5. Правове регулювання відносин, пов’язаних з правом промислової власності. Об’єкти права промислової власності
Тема 5. Господарсько-правові зобов’язання. Господарські договори
1. Загальні положення про господарські зобов’язання
2. Господарські договори
3. Виконання господарських зобов’язань. Припинення зобов’язань
Тема 6. Юридична відповідальність суб’єктів господарської діяльності. Захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання
1. Поняття і види юридичної відповідальності суб’єктів господарської діяльності
2. Поняття, ознаки та функції господарсько-правової відповідальності. Господарські правопорушення
3. Види господарсько-правових санкцій
4. Поняття захисту прав та законних інтересів учасників господарських правовідносин, його форми та способи
5. Співвідношення господарських судів, третейських судів та міжнародних арбітражів у вирішенні спорів між суб’єктами господарювання. Порядок виконання судових рішень
Тема 7. Правове регулювання банкрутства
1. Поняття банкрутства
2. Провадження у справах про банкрутство
3. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника
Тема 8. Правовий захист економічної конкуренції
1. Поняття економічної конкуренції. Законодавство про захист економічної конкуренції.
2. Прояви порушення законодавства щодо економічної конкуренції. Правовий статус природних монополій
3. Прояви недобросовісної конкуренції. Поняття і захист комерційної таємниці
4. Правовий статус Антимонопольного комітету України
5. Обмеження щодо демпінгового та субсидованого імпорту та інших порушень конкуренції у зовнішньоекономічній діяльності в Україні
Тема 9. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
1. Поняття, суб’єкти та принципи зовнішньоекономічної діяльності
2. Зовнішньоекономічний договір (контракт)
3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
3.1. Ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
4. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Тема 10. Правове регулювання інвестиційної діяльності. Статус вільних економічних зон в Україні
1. Поняття інвестиційної діяльності в Україні
2. Види інвестиційної діяльності. Роль інноваційних технологій в розвитку економіки України
3. Правовий режим іноземного інвестування. Інвестування за межами України
4. Державне сприяння інвестиційній діяльності. Правове положення концесій
5. Правовий режим вільних економічних зон
Тема 11. Правове регулювання ринку фінансових послуг
1. Поняття та види фінансових послуг, ринку таких послуг та їх учасників
2. Державне регулювання ринків фінансових послуг
3. Правовий статус банків та інших кредитних установ
4. Правовий статус кредитних спілок
5. Поняття та статус страхових компаній
6. Поняття та статус ломбардів, довірчих товариств, установ накопичувального пенсійного забезпечення та інших учасників ринку фінансових послуг
Тема 12. Правові засади безпеки господарської діяльності
1. Поняття та елементи економічної безпеки
2. Система правоохоронних та правозастосовчих органів, які визначають ступінь безпеки суб’єктів господарювання
3. Повноваження посадових осіб Державної податкової служби, Державної контрольно-ревізійної служби, митної служби, Державного департаменту по боротьбі з економічною злочинністю МВС України та інших органів
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки