3 октября 2009 | Категория: Учебная литература » Право | Просмотров: 5984

Судово-бухгалтерська експертиза - Мумінова-Савіна Г. Г.

Название: Судово-бухгалтерська експертиза
Автор: Мумінова-Савіна Г. Г.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–607–3
Год выпуска: 2004

Описание книги:
Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми з курсу «Судово-бухгалтерська експертиза». У ньому викладено теоретичні основи організації судово-бухгалтерської діяльності, економічного контролю з боку правоохоронних органів України, методику і техніку призначення і проведення судово-бухгалтерської експертизи окремих напрямків господарської діяльності підприємств з різними формами власності в умовах ринкової економіки.
Теоретичний матеріал доповнено таблицями, рисунками. Після кожної теми надається рекомендована література.
Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть розроблені автором навчальні завдання, завдання для перевірки знань студентів, завдання для блочно-модульного контролю, плани практичних занять, а також термінологічний словник.
Посібник призначено для студентів, викладачів економічних та юридичних вузів, для експертів-бухгалтерів, аудиторів, працівників правоохоронних органів та податкової служби, а також усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами судово-бухгалтерської експертизи.

Зміст:
Тема 1. Економічний контроль у правоохоронній діяльності України
1.1. Поняття економічного контролю, його сутність, об’єктивність та основні принципи
1.2. Роль правоохоронних органів під час здійснення економічного контролю
1.3. Державна податкова служба як орган контролю. Функції, повноваження та обов’язки податкової міліції
1.4. Особливості проведення ревізії на вимогу правоохоронних органів
1.5. Відмінні риси судово-бухгалтерської експертизи від ревізії та аудиту
Тема 2. Судово-бухгалтерська експертиза, її види та завдання
2.1. Поняття про судові експертизи та їх зв’язок із правоохоронною діяльністю
2.2. Види судових експертиз, їх класифікація
2.3. Сутність судово-бухгалтерської експертизи та її зв’язок із практикою бухгалтерського обліку
2.4. Завдання судово-бухгалтерської експертизи та її зміст
2.5. Історичні аспекти розвитку судово-бухгалтерської експертизи
Тема 3. Предмет і метод судово-бухгалтерської експертизи
3.1. Предмет і об’єкти судово-бухгалтерської експертизи
3.2. Методи, методичні прийоми і процедури судово-бухгалтерської експертизи
Тема 4. Організація судово-бухгалтерської експертизи
4.1. Загальна організація судово-бухгалтерської експертизи в Україні
4.2. Процес судово-бухгалтерської експертизи та його стадії
4.3. Порядок атестації судових експертів та основні кваліфікаційні вимоги до них
4.4. Організація інформаційного забезпечення судово-бухгалтерської експертизи
4.5. Використання автоматизованої системи обробки інформації в процесі судово-бухгалтерської експертизи
4.6. Планування проведення судово-бухгалтерської експертизи
Тема 5. Організаційна стадія судово-бухгалтерської експертизи
5.1. Порядок призначення судово-бухгалтерської експертизи
5.2. Зміст та структура постанови (ухвали) про призначення судово-бухгалтерської експертизи
5.3. Проведення судово-бухгалтерської експертизи на стадії попереднього розслідування
5.4. Проведення судово-бухгалтерської експертизи в експертних установах
5.5. Методика проведення бухгалтерської експертизи у суді
5.6. Права, обов’язки і відповідальність судового експерта
5.7. Права обвинувачуваного в разі призначення та провадження судово-бухгалтерської експертизи
Тема 6. Методика дослідження судово-бухгалтерською експертизою основних фінансово-господарських операцій
6.1. Методика експертного дослідження стану та операцій із грошовими коштами в касі
6.2. Методика експертного дослідження операцій на рахунках у банку
6.3. Методика експертного дослідження операцій з основними засобами, малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП)
6.4. Методика експертного дослідження операцій з матеріальними запасами
6.5. Експертне дослідження операцій, пов’язаних з виробництвом та реалізацією продукції
6.6. Методика експертного дослідження операцій з нарахування та виплати заробітної плати
6.7. Методика експертного дослідження операцій, пов’язаних з обігом цінних паперів
6.8. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи фінансових результатів діяльності підприємства
6.9. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи правопорушень, пов’язаних із ухиленням від сплати податків
6.10. Особливості експертного дослідження товарних операцій у торгівлі
6.11. Бухгалтерський облік в умовах функціонування автоматизованої обробки інформації за допомогою бухгалтерської програми «1С» (на прикладі розрахунків з персоналом з оплати праці та заробітної плати)
Тема 7. Завершальна стадія судово-бухгалтерської експертизи
7.1. Висновок експерта-бухгалтера, структура та методика його складання
7.2. Особливості складання висновку експертизи, що виконується під час судового розгляду, та повідомлення про неможливість дати висновок
7.3. Оцінка висновку експерта-бухгалтера слідчим
7.4. Виявлення та усунення обставин, які сприяють вчиненню правопорушень у провадженні судово-бухгалтерської експертизи
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки