20 сентября 2009 | Категория: Учебная литература » Право | Просмотров: 4692

Трудове право України (частина 1) - Грузінова Л.П.

Название: Трудове право України: Навч посіб.
Автор: Грузінова Л.П, Короткій В.Г.
Издательство: МАУП
ISBN: 966-608-242-X
Год выпуска: 2003

Описание книги:
До посібника, підготовленого за навчальною програмою "Трудове право України", увійшла Загальна частина трудового права, а також подано інститути його Особливої частини. Висвітлено питання теорії трудового права, проаналізовано чинне трудове законодавство і практику його застосування.
Для студентів неюридичних вузів і факультетів, які вивчають трудове право України, а також для всіх, хто цікавиться питаннями трудового законодавства України.

Зміст:
Тема 1. Предмет, метод, функції та система трудового права
1.1. Предмет, метод і функції трудового права
1.2. Система трудового права як галузі права
1.3. Розмежування трудового права від суміжних галузей права
Тема 2. Джерела трудового права
2.1. Поняття джерел (форм) трудового права, їх класифікація та види нормативно-правових актів, які регулюють трудові відносини
2.2. Чинність нормативних актів у часі й просторі,а також за категоріям працівників
Тема 3. Основні принципи трудового права
3.1. Поняття та значення принципів трудового права
3.2. Система основних принципів трудового права
3.3. Зміст основних принципів трудового права
Тема 4. Суб'єкти трудового права
4.1. Поняття, види суб'єктів трудового права та їх правовий статус
4.2. Громадяни (працівники) як суб'єкти трудового права
4.3. Роботодавці та організації роботодавців як суб'єкти трудового права
4.4. Виборні профспілкові органи та інші уповноважені на представництво трудовим колективом органи як суб'єкти трудового права
Тема 5. Правовідносини у сфері трудового права
5.1. Поняття і види правовідносин у трудовому праві
5.2. Трудові відносини
5.3. Правовідносини, що тісно пов'язані з трудовими
Тема 6. Колективні договори та угоди
6.1. Правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод
6.2. Колективний договір
6.3. Поняття, види та сторони угод
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки