Міжнародне економічне право - Опришко В. Ф.

12 ноября 2010 | Категория: Учебная литература » Право | Просмотров: 7858

Міжнародне економічне право - Опришко В. Ф.

Описание книги:
Це — друге перероблене та доповнене видання в Україні підручника з міжнародного економічного права як однієї з нових і важливих галузей міжнародного публічного права.
На основі аналізу міжнародно-правових актів та практики їх застосування розглядаються принципи міжнародного економічного права, характеризується правовий статус держав, міжнародних організацій та інших учасників міждержавного економічного співробітництва, з’ясовуються питання міжнародного торговельного, міжнародного валютного, міжнародного транспортного права та ін.Цивільне право України - Харитонов

9 августа 2010 | Категория: Учебная литература » Право | Просмотров: 9050

Цивільне право України - Харитонов

Описание книги:
У підручнику докладно розглядаються Загальна та Особлива частини цивільного права. У теоретичному та практичному аспектах досліджуються положення усіх книг Цивільного кодексу України 2003 р. Особливу увагу приділено інститутам права власності та інших речових прав, права інтелектуальної власності, зобов'язального права із докладним вивченням усіх видів договірних та недоговірних зобов'язань, спадкового права. Розрахований на юристів, практикуючих адвокатів, викладачів, студентів, широке коло читачів.Міжнародне економічне право - Дахно І. І.

8 ноября 2009 | Категория: Учебная литература » Право | Просмотров: 6092

Міжнародне економічне право - Дахно І. І.

Описание книги:
У курсі лекцій розглянуто найважливіші аспекти міжнародного економічного права загалом та його підгалузей з урахуванням сучасних вітчизняних і зарубіжних даних.
Для студентів і слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, а також аспірантів, викладачів, наукових працівників, фахівців-практиків і всіх, хто цікавиться актуальними питаннями сучасного міжнародного публічного права.Господарське законодавство - Кришевич О. В.

12 октября 2009 | Категория: Учебная литература » Право | Просмотров: 8852

Господарське законодавство - Кришевич О. В.

Описание книги:
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни підготовлений на основі затвердженої Міністерством освіти і науки України програми курсу «Господарське законодавство» для студентів юридичних та неюридичних факультетів вищих навчальних закладів України. У посібнику розкриваються основні положення правового регулювання господарської діяльності, з’ясовуються правовий статус суб’єктів господарювання, принципи організації підприємницької діяльності та управління нею, порядок оформлення господарських договорів, правових основ зовнішньоекономічної діяльності та захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарських правовідносин, захисту економічної конкуренції, правового інституту банкрутства та інвестування.
Посібник призначено для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, може бути використано під час викладання та вивчення курсу «Господарське право» та «Господарське законодавство».Фінансове право - Легкова М. Ф.

3 октября 2009 | Категория: Учебная литература » Право | Просмотров: 3808

Фінансове право - Легкова М. Ф.

Описание книги:
Дисципліна «Фінансове право» вивчається студентами юридичних і неюридичних спеціальностей усіх форм навчання. Навчально-методичний посібник «Фінансове право» містить методичні вказівки, плани семінарських занять, термінологічні словники, основоположних понять, навчальні завдання та завдання для перевірки знань і списки рекомендованої літератури до кожної теми. Посібник також містить програму навчальної дисципліни «Фінансове право», завдання для блочно-модульного контролю знань і список літератури до всіх всього курсу.
Стане в нагоді студентам усіх форм навчання, які вивчають фінансове право, аспірантам, викладачам, а також науковцям.Адвокатура в Україні - Меліхова О. В.

3 октября 2009 | Категория: Учебная литература » Право | Просмотров: 4211

Адвокатура в Україні - Меліхова О. В.

Описание книги:
Навчально-методичний посібник розроблено з урахуванням навчальної програми студентів-юристів КНЕУ. Містить теми та плани лекцій, список літератури, рекомендованої для вивчення кожної теми, методичні рекомендації до тем у цілому та до кожного питання, теми та плани семінарських занять, теми рефератів, завдання для виконання модулів, критерії оцінювання знань та короткий словник термінів. Може бути використаний студентами для самостійної роботи при підготовці до аудиторних занять з адвокатури.Судово-бухгалтерська експертиза - Мумінова-Савіна Г. Г.

3 октября 2009 | Категория: Учебная литература » Право | Просмотров: 6008

Судово-бухгалтерська експертиза - Мумінова-Савіна Г. Г.

Описание книги:
Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми з курсу «Судово-бухгалтерська експертиза». У ньому викладено теоретичні основи організації судово-бухгалтерської діяльності, економічного контролю з боку правоохоронних органів України, методику і техніку призначення і проведення судово-бухгалтерської експертизи окремих напрямків господарської діяльності підприємств з різними формами власності в умовах ринкової економіки.
Теоретичний матеріал доповнено таблицями, рисунками. Після кожної теми надається рекомендована література.
Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть розроблені автором навчальні завдання, завдання для перевірки знань студентів, завдання для блочно-модульного контролю, плани практичних занять, а також термінологічний словник.
Посібник призначено для студентів, викладачів економічних та юридичних вузів, для експертів-бухгалтерів, аудиторів, працівників правоохоронних органів та податкової служби, а також усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами судово-бухгалтерської експертизи.