Мотивація персоналу - Колот А. М.

3 июля 2009 | Категория: Учебная литература » Экономика труда | Просмотров: 18150

Мотивація персоналу - Колот А. М.

Описание книги:
Розглядаються теоретичні та прикладні аспекти мотивації персоналу, зокрема розкривається понятійний апарат, характеризуються сучасні теорії мотивації і їхній вплив на практику менеджменту персоналу; наводяться традиційні й нетрадиційні методи, засоби, механізми, за допомогою яких здійснюється активізація трудової діяльності, досягається максимально можливе використання трудового потенціалу; висвітлюється зарубіжний досвід матеріальної і нематеріальної мотивації трудової діяльності.
Для магістрів спеціальності «Управління трудовими ресурсами»; «Менеджмент організацій» та всіх, хто цікавиться сучасними проблемами менеджменту персоналу.Демографія - Дорошенко Л. С.

30 марта 2009 | Категория: Учебная литература » Экономика труда | Просмотров: 6467

Демографія - Дорошенко Л. С.

Описание книги:
У навчальному посібнику висвітлено основні розділи курсу демографії: сутність загальної теорії народонаселення як теоретичної основи демографії; предмет демографії та систему демографічних наук; джерела інформації про населення; показники динаміки та структури населення; демографічний аналіз та демографічне прогнозування; демографічні проблеми розвитку сім'ї та демографічні чинники економічного розвитку; напрямки демографічної політики; практичне використання демографічних знань у бізнесі, маркетингу тощо.
Для студентів, які навчаються за спеціальностями економічного, психологічного та соціального профілю, а також для всіх, хто цікавиться проблемами демографії.Економіка праці - Калина А. В.

19 марта 2009 | Категория: Учебная литература » Экономика труда | Просмотров: 7684

Економіка праці - Калина А. В.

Описание книги:
У навчальному посібнику висвітлюються актуальні питання економіки праці. При підготовці видання використовувалися відомі наукові праці та інші розробки з окремих проблем, що винесені у назви розділів.
Для студентів-бакалаврів і спеціалістів економічних вищих навчальних закладів, викладачів та всіх, кого цікавлять проблеми економіки праці на сучасному етапі.