3 ноября 2010 | Категория: Учебная литература » Экономика труда | Просмотров: 4665

Економіка праці - Завіновська Г. Т.

Название: Економіка праці
Автор: Завіновська Г. Т.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–466–6
Год выпуска: 2003

Описание книги:
Розглядаються основні теоретичні й практичні аспекти функціонування ринку праці, проблеми зайнятості населення та її регулювання. Розкриваються питання еволюції концепцій доходів населення, соціальної політики і соціального партнерства. Висвітлюються економічна сутність продуктивності праці, методи її вимірювання. Особлива увага приділяється питанням організації оплати праці та її удосконалення в умовах становлення ринкової економіки.
Для викладачів, студентів економічних факультетів і вищих закладів освіти, практичних працівників.

Содержание:
ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1.РИНОК ПРАЦІ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ
1.1. Поняття ринку праці, його елементи і функції
1.2. Структура, типи і сегменти ринків праці
1.3. Теоретичні основи аналізу ринку праці
РОЗДІЛ 2.ТРУДОВІ РЕСУРСИ І ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
2.1. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів
2.2. Поняття та види зайнятості
2.3. Безробіття і його види
2.4. Регулювання зайнятості населення
2.5. Програми сприяння зайнятості
Розділ 3.ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ І РІВЕНЬ ЖИТТЯ
3.1. Вартість робочої сили та її структура
3.2. Доходи населення і джерела їх формування
3.3. Диференціація доходів населення
3.4. Поняття і показники рівня життя
РОЗДІЛ 4. ВНУТРІШНІЙ РИНОК ПРАЦІ.УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
4.1. Поняття, принципи, структура управління персоналом
4.2. Планування персоналу
4.3. Розвиток персоналу
4.4. Оцінювання персоналу
РОЗДІЛ 5.ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ
5.1. Сутність продуктивності і продуктивності праці
5.2. Значення продуктивності
5.3. Показники і методи вимірювання продуктивності праці
РОЗДІЛ 6. ФАКТОРИ І РЕЗЕРВИ ПРОДУКТИВНОСТІ
6.1. Поняття і сутність факторів продуктивності
6.2. Фактори продуктивності праці
6.3. Резерви підвищення продуктивності праці
6.4. Програми управління продуктивністю праці
РОЗДІЛ 7.ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ
7.1. Сутність і завдання організації праці
7.2. Поділ і кооперація праці на підприємстві
7.3. Організація та обслуговування робочих місць
7.4. Умови праці та фактори їх формування
РОЗДІЛ 8.РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ І МІРИ ПРАЦІ
8.1. Робочий час. Режим праці та відпочинку
8.2. Сутність нормування праці та його значення
8.3. Об’єкти нормування праці
8.4. Норми затрат праці
8.5. Методи встановлення норм
РОЗДІЛ 9.ЗАРОБІТНА ПЛАТА В РИНКОВИХ УМОВАХ
9.1. Соціально-економічна сутність заробітної плати
9.2. Принципи і складові елементи організації заробітної плати
РОЗДІЛ 10.РЕГУЛЮВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
10.1. Державне регулювання заробітної плати
10.2. Договірне регулювання заробітної плати
РОЗДІЛ 11.ТАРИФНЕ НОРМУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ
11.1. Тарифна система та її призначення
11.2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників і його застосування
11.3. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати
11.4. Тарифні ставки працівників
11.5. Доплати і надбавки
11.6. Удосконалення тарифної системи
РОЗДІЛ 12.СИСТЕМИ ВИНАГОРОДИ ЗА ПРАЦЮ
12.1. Загальні поняття систем оплати праці
12.2. Відрядна форма оплати праці
12.3. Почасова форма оплати праці
12.4. Оплата праці в бригадах
12.5. Організація преміювання працівників
12.6. Участь працівників у прибутку
12.7. Оплата праці державних службовців
РОЗДІЛ 13. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА І СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО
13.1. Поняття і сутність соціальної політики
13.2. Система соціального захисту і соціальної забезпеченості
13.3. Соціальне партнерство, його сутність у ринкових умовах
РОЗДІЛ 14. ПЛАНУВАННЯ І АНАЛІЗ ТРУДОВИХ ПОКАЗНИКІВ
14.1. Методичні основи планування продуктивності праці
14.2. Розроблення плану продуктивності праці
14.3. Планування й аналіз чисельності працівників
14.4. Планування й аналіз заробітної плати
Додатки
Термінологічний словник
Література
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки