15 сентября 2010 | Категория: Учебная литература » Экономика труда | Просмотров: 9739

Основи охорони праці - Керб Л. П.

Название: Основи охорони праці
Автор: КЕРБ Лариса Петрівна
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–522–0
Год выпуска: 2003

Описание книги:
Розглядаються основні теоретичні й практичні аспекти охорони праці. Висвітлюється сутність умов та охорони праці на виробництві, їх оцінка. Особлива увага приділяється аналізу і профілактиці професійних захворювань та виробничого травматизму. Розкриваються економічні аспекти охорони праці.
Для викладачів, студентів економічних факультетів вузів, практичних працівників.

Содержание:
РОЗДІЛ 1. ВИРОБНИЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЛЮДИНУ. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»
1.1. Виробниче середовище: сутність і основні чинники
1.2. Предмет і завдання дисципліни «Основи охорони праці». Взаємозв’язок її із суміжними дисциплінами
РОЗДІЛ 2. УМОВИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ: КЛАСИФІКАЦІЯ, НОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА
2.1. Умови праці як соціально-економічна категорія
2.2. Класифікація факторів, які впливають на формування умов праці
2.3. Система елементів умов праці
2.4. Класифікація умов праці на виробництві
2.5. Санітарні норми та їх застосування для аналізу і поліпшення умов праці
2.6. Атестація робочих місць за умовами праці
2.7. Оцінювання стану умов праці
2.8. Засоби компенсації впливу на працівників несприятливих умов праці
РОЗДІЛ 3. ВИРОБНИЧІ ШКІДЛИВОСТІ ТА МЕТОДИ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ВІД ЇХ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ
3.1. Визначення і класифікація виробничих шкідливостей
3.2. Мікроклімат виробничих приміщень, його вплив на організм працівника і заходи щодо зниження його негативного впливу
3.3. Промисловий пил, його вплив на організм працівника і заходи щодо боротьби з пилом
3.4. Шкідливі хімічні речовини, їх вплив на працівника та заходи щодо зниження їх несприятливого впливу
3.5. Шум, його вплив на організм працівника та заходи щодо зниження шуму
3.6. Вібрація, її вплив на працівника та методи захисту
3.7. Випромінювання, його вплив на людину та засоби захисту
3.8. Техніко-економічна оцінка впливу виробничих шкідливостей на ефективність праці
РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ І ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЗАХВОРЮВАНЬ ТА ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ
4.1. Стан травматизму та профзахворюваності в Україні
4.2. Виробничі травми та профзахворювання
4.3. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків і профзахворювань на виробництві
4.4. Причини травматизму
4.5. Методи аналізу травматизму
4.6. Визначення економічних наслідків виробничого травматизму та професійних захворювань
4.7. Заходи щодо попередження травматизму та захворювання працівників на виробництві
4.8. Державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
РОЗДІЛ 5. ОСНОВИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
5.1. Поняття і завдання техніки безпеки
5.2. Технічний прогрес та безпека праці
5.3. Система стандартів безпеки праці
5.4. Загальні умови безпеки будівель, споруд, виробничих процесів та обладнання
5.5. Система захисту працівників на виробництві
5.6. Професійний добір працівників як складова комплексу профілактичних заходів щодо забезпечення безпеки праці
РОЗДІЛ 6. ПРАВОВЕ І НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ
6.1. Законодавчі акти, що регулюють охорону праці людини на виробництві
6.2. Державні нормативні акти з охорони праці
6.3. Особливості охорони праці жінок і неповнолітніх
6.4. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці
6.5. Міжнародне співробітництво у галузі охорони праці
РОЗДІЛ 7. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
7.1. Суть і завдання управління охороною праці. Концепція управління охороною праці
7.2. Органи державного управління охороною праці: їх компетенції та повноваження
7.3. Державний нагляд та контроль за станом охорони праці в Україні
7.4. Профспілковий та громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці
7.5. Організація наукових досліджень
РОЗДІЛ 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ
8.1. Суть, принципи організації та функціонування системи управління охороною праці на підприємстві
8.2. Організаційна структура управління охороною праці на виробництві
8.3. Форми та принципи контролю за охороною праці на підприємстві
8.4. Аналіз і оцінка стану охорони праці
8.5. Планування організаційно-технічних заходів з охорони праці
РОЗДІЛ 9. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
9.1. Економічне і соціальне значення поліпшення умов та охорони праці в ринковій системі господарювання
9.2. Витрати підприємств на заходи щодо поліпшення умов та охорони праці: визначення, класифікація й ефективність
9.3. Методика оцінки соціальної та економічної ефективності заходів щодо вдосконалення умов і охорони праці
9.4. Економічне стимулювання поліпшення умов і охорони праці. Європейська модель економічного стимулювання охорони праці
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки