2 ноября 2010 | Категория: Учебная литература » Инвестирование | Просмотров: 9933

Проектне фінансування - Пересада А. А.

Название: Проектне фінансування: Підручник
Автор: Пересада А. А., Майорова Т. В., Ляхова О. О.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966-574-795-9
Год выпуска: 2005

Описание книги:
У підручнику автори висвітлюють найсуттєвіші характеристики організації процесу фінансування інвестиційних проектів у взаємодії суб’єктів господарювання України і банків, інституційних інвесторів, підприємств, угруповань, індивідуальних підприємств тощо.
Особливий науковий та практичний інтерес мають розробки щодо аналізу світового та вітчизняного досвіду фінансування інвестиційних та інноваційних проектів, які дали можливість запропонувати до використання сучасні методики техніко-економічного обґрунтування проектів та оцінки інвестиційних рішень; управління проектними ризиками; фінансового забезпечення проектів та оптимізації структури джерел фінансування.
Проведене дослідження є вагомим внеском у розвиток теорії проектного фінансування. Воно дає можливість по-новому висвітлити особливості фінансового забезпечення інвестиційно-інноваційних проектів в умовах ринкової економіки України.

Содержание:
Розділ 1. Теоретичні засади проектного фінансування
1.1. Зміст та характеристика проектного фінансування
1.2. Види проектного фінансування
1.3. Світовий досвід розвитку проектного фінансування
1.4. Передумови розвитку проектного фінансування в Україні
Розділ 2. Організація проектного фінансування
2.1. Зміст та складові системи проектного фінансування
2.2. Суб'єкти проектного фінансування
2.3. Порядок розроблення інвесторської проектно-кошторисної документації
2.4. Критерії відбору інвестиційних проектів фінансово-кредитними установами
2.5. Правове регулювання договірних відносин
щодо проектного фінансування
Розділ 3. Передінвестиційні дослідження проектів
3.1. Зміст та характеристика інвестиційних проектів
3.2. Техніко-економічне обґрунтування інвестиційних проектів 106
3.3. Бюджетування інвестиційних проектів
3.4. Методи оцінки інвестиційних рішень
3.5. Оцінка проектів за обмежених інвестиційних можливостей
Розділ 4. Заходи та інструменти управління ризиками проектного фінансування
4.1. Характеристика ризиків проектного фінансування
4.2. Оцінка та управління проектними ризиками
4.3. Специфіка управління кредиторами (банками) проектними ризиками
4.4. Основні інструменти та методи, які використовують банки в управлінні ризиками проектного фінансування
4.5. Управління банками кредитними ризиками у схемах проектного фінансування
Розділ 5. Управління реалізацією інвестиційних проектів
5.1. Зміст управління проектами
5.2. Організаційні структури управління проектами
5.3. Забезпечення проектів матеріально-технічними ресурсами
5.4. Моніторинг упровадження інвестиційних проектів
Розділ 6. Фінансове забезпечення інвестиційного проекту
6.1. Розроблення стратегії формування інвестиційних ресурсів
6.2. Характеристика та порядок формування інвестиційних ресурсів на підприємстві
6.3. Оцінка вартості інвестиційних ресурсів
6.4. Методи оптимізації структури джерел інвестиційних ресурсів
6.5. Визначення потреби у фінансових ресурсах для інвестування
Розділ 7. Методи проектного фінансування
7.1. Самофінансування інвестиційних проектів
7.2. Акціонування як метод фінансування інвестиційних проектів
7.3. Кредитування інвестиційних проектів
7.4. Лізинг та його різновиди при фінансуванні інвестиційних проектів
7.5. Державне фінансування інвестиційних проектів
Розділ 8. Участь фінансових установ та їх угруповань у
проектному фінансуванні
8.1. Фінансові установи як учасники проектного фінансування
8.2. Роль комерційних банків у проектному фінансуванні
8.3. Консорціумне фінансування інвестиційних проектів
8.4. Реалізація інвестиційних проектів промислово-фінансовими угрупованнями
8.5. Особливості реалізації концесійних проектів
Розділ 9. Оцінка майна суб'єктів проектного фінансування.
9.1. Стандарти оцінки бізнесу в Україні
9.2. Організація процесу оцінки вартості майна та майнових прав підприємств
9.3. Методи оцінки вартості майна підприємств учасників проектного фінансування
9.4. Аналіз фінансового стану підприємства як основа оцінки його бізнесу
Розділ 10. Фінансування інноваційних проектів
10.1. Сутність інновацій та інноваційного процесу
10.2. Інноваційний проект та його основні складові
10.3. Обґрунтування доцільності фінансування інноваційних проектів
10.4. Особливості фінансування інноваційних проектів за участю венчурного капіталу
10.5. Роль банків у фінансовому забезпеченні інноваційних проектів
10.6. Фінансово-кредитні важелі стимулювання залучення капіталу в інноваційну сферу
Розділ 11. Фінансування проектів за участю іноземного капіталу
11.1. Проекти під егідою міжнародних фінансових організацій
11.2. Проекти із залученням іноземних інвестицій
11.3. Проекти у вільних економічних та офшорних зонах
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки