30 марта 2009 | Категория: Учебная литература » История | Просмотров: 12953

Історія України - Мирончук В. Д.

Название: Історія України
Автор: Мирончук В. Д., Ігошкін Г. С.
Издательство: МАУП
ISBN: 966-608-169-5
Год выпуска: 2002

Описание книги:
У пропонованому посібнику на багатому фактичному і джерельному матеріалі розглядається історія України з давніх часів до сьогодення, багатовікова боротьба українського народу за незалежність і соціальне визволення, що увінчалася створенням самостійної Української держави. Багато уваги приділяється характеристиці зовнішньої політики України на різних етапах її історії, а також внеску України в розвиток світової цивілізації.
Для студентів вищих закладів освіти і всіх, хто цікавиться актуальними проблемами історії України.

Зміст:
Первіснообщинний лад на території України. Київська Русь
1.1. Формування і розвиток первісного ладу на території України
1.2. Східні слов'яни
1.3. Київська Русь (ІХ-ХІІ ст
1.4. Культура Київської Русі
Розділ 2
Українські землі у XII — першій половині XIV ст
2.1. Розпад Давньоруської держави на окремі князівства — землі
2.2. Виникнення Галицько-Волинського князівства і його розвиток у ХІІ — першій половині ХІІІ ст
2.3. Монголо-татарська навала в Україну
2.4. Галицько-Волинське князівство у другій половині ХІІІ — на початку ХІУ ст
Розділ 3
Становище України у другій половині XIV-XVI ст
3.1. Захоплення українських земель Литовським князівством і Польщею
3.2. Соціально-економічний розвиток України у другій половині ХІУ — першій половині ХVІ ст
3.3. Розвиток культури наприкінці ХІУ — у першій половині ХУІ ст
Розділ 4
Становлення українського козацтва
4.1. Виникнення українського козацтва
4.2. Запорозька Січ
4.3. Національно-релігійний рух і культура України наприкінці ХVІ — на початку ХVІІ ст
4.4. Селянсько-козацькі повстання в Україні наприкінці ХVІ — на початку XVII ст
Розділ 5
Визвольна війна українського народу 1648-1654 рр
5.1. Початковий період визвольної війни (1648-1649 рр.)
5.2. Військові дії в 1650-1653 рр.
5.3. Переяславський договір
Розділ 6
Руйнування української державності
6.1. Україна після смерті Б.Хмельницького. Поділ земель України між Росією і Польщею
6.2. Суспільство. Економіка. Культура
Розділ 7
Україна у другій половині XVIII ст
7.1. Економіка. Соціально-політичний розвиток. Поділ земель України між Росією й Австрією
7.2. Культура і наука
Розділ 8
Україна в першій половині XIX ст
8.1. Наддніпрянщина під владою самодержавства
8.2. Західноукраїнські землі під владою Австрійської монархії
8.3. Розвиток культури України в першій половині ХІХ ст
Розділ 9
Україна у другій половині XIX ст
9.1. Україна після скасування кріпосного права
9.2. Західноукраїнські землі у другій половині ХІХ ст
9.3. Розвиток культури України в другій половині ХІХ ст
Розділ 10
Політичний та економічний розвиток України в період між буржуазно-демократичними революціями (1905 — лютий 1917 рр.)
10.1. Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст
10.2. Західноукраїнські землі в 1900-1917 рр
10.3. Розвиток культури України в 1900-1917 рр
Розділ 11
Національно-визвольна революція в Україні
11.1. Проголошення Української Народної Республіки
11.2. Війна радянської Росії проти УНР
Розділ 12
Україна в боротьбі за державну незалежність (1918-1920 рр.)
12.1. Брестський мир і Україна
12.2. Військово-політичне становище України (1918-1920 рр.)
Розділ 13
Соціально-економічне та політичне життя України у 20-30-ті роки
13.1. Україна і утворення Союзу РСР
13.2. Соціально-економічні та політичні перетворення в 1924-1938 рр
13.3. Українська культура 20-30-х років
Розділ 14
Західноукраїнські землі у 20-30-х роках
Розділ 15
Україна в роки Другої світової війни.
Возз'єднання українських земель (1939-1945 рр.)
15.1. Перший етап Другої світової війни і Україна
15.2. Початок Великої Вітчизняної війни і Україна
15.3. Корінний перелом у ході війни (листопад 1942 — 1943 р.). Початок визволення України
15.4. Завершення війни (1944 — вересень 1945 р.). Остаточне визволення території України
Розділ 16
Україна в повоєнні роки. Криза тоталітаризму
16.1. Відбудова народного господарства України в перше повоєнне десятиріччя
16.2. Суспільно-політичне та культурне життя в Україні (друга половина 40-х — 50-ті роки)
16.3. Діяльність України на міжнародній арені після Другої світової війни
16.4. Суспільно-економічні, політичні процеси і розвиток культури України (середина 50 — перша половина 60-х років)
16.5. Наростання кризових явищ у соціально-економічному і політичному житті України (друга половина 60 — середина 80-х років)
Розділ 17
Нове національне відродження українського народу
Розділ 18
Україна на шляху незалежності (1991-1999 рр.)
18.1. Розгортання державотворчого процесу і творення національної економіки
18.2. Зовнішньополітичний курс незалежної України
18.3. Розвиток культури в умовах перехідного періоду
Головні події в історії України
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки