9 января 2010 | Категория: Учебная литература » Здоровье и медицина | Просмотров: 7225

Основи безпеки життєдіяльності людини - Гайченко В. А.

Название: Основи безпеки життєдіяльності людини: Навч. посіб.
Автор: Гайченко В. А., Коваль Г. М.
Издательство: МАУП
ISBN: 966-608-417-1
Год выпуска: 2004

Описание книги:
У навчальному посібнику розкрито складну систему взаємозв'язку здоров'я людини і чинників навколишнього середовища. Висвітлено негативний вплив діяльності людини на навколишнє природне середовище, а також чинників виробничого середовища на працівника і таких, що істотно впливають на здоров'я людини в побутових умовах. Наведено основні характеристики надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження, особливості виживання людини в екстремальних умовах.
Для студентів вищих закладів освіти гуманітарного напряму.

Содержание:
Розділ 1. Система безпеки життєдіяльності
1.1. Безпека життєдіяльності як наука і навчальна дисципліна
1.2. Умови існування людини. Безпека, небезпека, ризик і його розрахунок
1.3. Контроль за функціонуванням системи безпеки життєдіяльності
1.4. Законодавче і нормативно-правове забезпечення безпеки життєдіяльності
Розділ 2. Довкілля і гігієна довкілля
2.1. Природне середовище і його основні компоненти
2.2. Кругообіг речовини і енергії в біосфері
2.3. Поняття про еволюцію біосфери
2.4. Природна радіоактивність
2.5. Гігієна довкілля
2.6. Радіоекологічна ситуація в Україні після катастрофи на Чорнобильській АЕС
2.7. Концепція стійкого розвитку
Розділ 3. Безпека в побуті і здоровий спосіб життя
3.1. Небезпека в побутових умовах
3.2. Гігієна харчування
3.3. Згубні звички як фактор ризику
3.4. Біологічна безпека
3.5. Найпоширеніші інфекційні захворювання
3.6. Алергічні реакції, алергічні захворювання
3.7. Демографічна ситуація в Україні
Розділ 4. Безпека на виробництві. Основи гігієни праці
4.1. Робота з персональними комп'ютерами
4.2. Виробничий мікроклімат і його несприятливі фактори
4.3. Вплив на людину джерел електромагнітного випромінювання
4.4. Постійне електричне (електростатичне) поле як фактор впливу на людину
4.5. Магнітне поле і особливості його впливу на людину
4.6. Ультрафіолетове, видиме і лазерне випромінювання в робочих зонах
4.7. Шум і його основні характеристики у виробничих умовах
4.8. Ультразвук та інфразвук як виробничі фактори
4.9. Іонізуюче випромінювання і захист від нього
4.10. Вплив найпоширеніших хімічних речовин на стан здоров'я людини
4.11. Сильнодіючі отруйні промислові речовини (СДОР). Профілактика отруєнь СДОР
Глава 5. Безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях
5.1. Надзвичайні ситуації природного характеру
5.2. Надзвичайні ситуації техногенного характеру
5.3. Засоби захисту населення, матеріальних цінностей і територій від надзвичайних ситуацій
5.4. Людина в екстремальних умовах навколишнього середовища
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки