12 октября 2009 | Категория: Учебная литература » Государственное регулирование экономики | Просмотров: 4138

Державна планова система України: історія становлення та розвитку - Панасюк Б. Я.

Название: Державна планова система України: історія становлення та розвитку. Монографія
Автор: Панасюк Б. Я.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–811–4
Год выпуска: 2005

Описание книги:
Уперше здійснена спроба всебічної оцінки характеристик становлення та розвитку планової системи України в цілому, формування методології і методики планування і прогнозування за 1921—1991 рр. Висвітлено планово-аналітичну роботу основного штабу планової системи — Держплану України та його структурних підрозділів. Подається широка палітра реального рівня соціально-економічного становища України на початок 1991 року. Здійснено аналіз методологічних, методичних і організаційних підходів щодо розробки планів, прогнозів і програм, які варто не відкидати, а ширше використовувати в сучасному державному управлінні. Праця може бути використана під час вивчення методів державного управління та допомоги у формуванні більш досконалих управлінських систем в умовах розвитку ринкових відносин в нашій країні.

Зміст:
Розділ 1. З історії планової системи
1.1. Етапи розвитку планування
1.2. Планова система у світовій практиці
1.3. Формування планової системи в Україні
Розділ 2. Методологія й організація планування
2.1. Теоретичні основи державного планування
2.2. Методологічні основи розробки державних планів
2.2. Планування в умовах директивного управління
2.4. Поєднання планів і ринкових відносин у період НЕПу
2.5. План і структура економіки
2.6. Основи регулювання пропорцій галузевої економіки
2.7. Технологічні схеми й організація розробки планів
2.7.1. Організація розробки планів
2.7.2. Вихідні дані для розробки планів
2.7.3. Балансові розрахунки в плануванні
2.7.4. Баланс національного доходу
2.7.5. Міжгалузевий баланс
Розділ 3. Ринкові відносини й планування
3.1. Методологія й організація планування
3.2. Планування в умовах ринкових відносин
3.3. Сфера управління і ринкові відносини
3.3.1. Зміни в економіці — база вдосконалення планування
3.3.2. Напрями вдосконалення планової системи
Розділ 4. Ключові планові розробки і їх реалізація
4.1. Планування і народногосподарські завдання в СРСР
4.2. Державні плани України і їх виконання
4.2.1. Перший п’ятирічний план (1929—1933 рр.)
4.2.2. Другий п’ятирічний план (1933—1937 рр.)
4.2.3. Третій п’ятирічний план (1938—1942 рр.)
4.2.4. Четвертий п’ятирічний план (1946—1950 рр.)
4.2.5. П’ятий п’ятирічний план (1951—1955 рр.)
4.2.6. Шостий п’ятирічний план (1956—1960 рр.)
4.2.7. Сьомий п’ятирічний план (1959—1965 рр.)
4.2.8. Восьмий п’ятирічний план (1966—1970 рр.)
4.2.9. Дев’ятий п’ятирічний план (1971—1975 рр.)
4.2.10. Десятий п’ятирічний план (1976—1980 рр.)
4.2.11. Одинадцятий п’ятирічний план (1981—1985 рр.)
4.3. Участь України в розбудові республік колишнього Союзу
4.4. Українська економіка напередодні ринкових відносин
4.4.1. Планування і стан економіки
4.4.2. Рівень та проблеми соціального розвитку
4.4.3. Характеристика виробничого апарату економіки
4.4.4. Стан і проблеми галузевої економіки
4.5. Напрями відродження економіки
Розділ 5. Держплан у системі влади країни
5.1. Держплан, законодавча і виконавча влада
5.2. Держплан, міністерства і відомства
5.3. Держплан і регіони
5.4. Планова система і наука
5.5. Держплан України і союзні органи
Розділ 6. Держплан України: структура та планово-аналітична діяльність
6.1. Функціональна структура Держплану України
6.2. Методи планово-аналітичної й організаційної роботи
6.3. Планово-аналітична робота відділів Держплану
6.3.1. Планування і виробництво споживчих товарів
6.3.2. Нова система планування та економічного стимулювання
6.3.3. Планування продуктивності праці та заробітної плати
6.3.4. Планування і фінансове забезпечення виробництва
6.3.5. Планування і матеріально-технічне забезпечення
6.3.6. Планування і науково-технічний прогрес
6.4. Кадрова політика в Держплані України
6.5. Постаті планового управління в Україні
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки