12 октября 2009 | Категория: Учебная литература » Государственное регулирование экономики | Просмотров: 5582

Держава і ринок: філософія взаємодії - Малий І. Й.

Название: Держава і ринок: філософія взаємодії: Монографія
Автор: Малий І. Й., Диба М. І., Галабурда М. К.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966-574-754-1
Год выпуска: 2005

Описание книги:
У монографії розглядаються проблеми функціонування державного сектору економіки в умовах трансформації економічної системи. Викладено фундаментальні засади взаємодії держави і ринку: методологічні основи дослідження, філософія взаємозв’язку, еволюція та типологія. Визначено нормативні принципи функціонування державного сектору в умовах змішаної економіки. Дано позитивний аналіз проблем формування державних функцій у трансформаційній економічній системі. Висвітлюються соціально-економічні аспекти трансформації місця і ролі держави в економічних системах пострадянських країн. Виявлено вплив позаекономічних детермінант на специфіку державного втручання в економічні процеси, визначаються пріоритети соціально-економічної політики, наголошується на необхідності посилення ролі держави в трансформаційних економічних системах.
Для викладачів і студентів економічних факультетів, наукових працівників, державного менеджменту.

Зміст:
Розділ 1. НОВА ПАРАДИГМА В МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬНИХ ЯВИЩ
1.1. Використання екуменічного підходу до дослідження трансформаційної економіки України
1.2. Нові методологічні аспекти аналізу держави в транзитивній економіці
1.3. Інституціональна методологія розуміння держави та ринку
1.4. Трансцендентність інтересів у системі держава—громадянин
Розділ 2. ЕВОЛЮЦІЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ
2.1. Держава: соціально-економічна сутність, теорія виникнення та типологія
2.2. Держава і ринок: організаційно-економічний аспект
2.3. Еволюція суспільних функцій держави
Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ ТА ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНОГО ВИБОРУ
3.1. Еволюція теорій економічної політики
3.2. Суспільні цінності у системі формування, прийняття та реалізації економіко-політичних рішень
3.3. Суспільний вибір та цільові детермінанти економічної політики
Розділ 4. ІНСТИТУЦІЙНА СПЕЦИФІКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
4.1. Державне управління економікою як органічна складова економічного розвитку
4.2. Інституціональні чинники державного управління економікою
4.3. Державне регулювання економіки та його особливості в трансформаційний період
Розділ 5. ТРАНСФОРМАЦІЯ МІСЦЯ І РОЛІ ДЕРЖАВИ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН
5.1. Методологічні підходи до проблем трансформації
5.2. Трансформація функцій держави на терені пострадянських країн
5.3. Цільові пріоритети трансформаційних процесів в Україні
Розділ 6. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ РЕФОРМ
6.1. Теоретичні принципи соціалізації
6.2. Методи та інструменти соціалізації економіки
6.3. Інституційні основи соціальної економіки
6.4. Соціальна орієнтація НТП
Розділ 7. ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ КОРЕКЦІЇ РИНКОВИХ ПРОЦЕСІВ
7.1. Антимонопольна політика держави
7.2. Державна кредитна політика
7.3. Державне регулювання інвестиційного процесу
Розділ 8. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ
8.1. Економічна політика в системі узгодження економічних інтересів суспільства
8.2. Соціальні пріоритети в структурі економічної політики
8.3. Соціальне регулювання в економіці України
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки