12 октября 2009 | Категория: Учебная литература » Государственное регулирование экономики | Просмотров: 7522

Державне регулювання економіки - Чистов С. М.

Название: Державне регулювання економіки: Навч. посіб
Автор: С. М. Чистов, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–594–8
Год выпуска: 2004

Описание книги:
У навчальному посібнику викладаються: теоретичні засади формування стратегії соціально-економічної політики держави; сутність, форми та методи державного регулювання економіки; методологічні та організаційні основи соціально-економічного прогнозування, макроекономічного планування та державного програмування; механізми реалізації бюджетної, податкової, грошово-кредитної, структурної, інвестиційної, зовнішньоекономічної, цінової, антиінфляційної, регіональної, соціальної та екологічної політики.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Зміст:
Розділ 1. Державне регулювання економіки як функція держави
1.1. Вади ринкового саморегулювання
1.2. Функції держави в сучасній економіці
1.3. Сутність державного регулювання економіки
1.4. Методи державного регулювання економіки
1.5. Система органів державного регулювання економіки
Розділ 2. Стратегія соціально-економічного розвитку країни
2.1. Сутність соціально-економічної стратегії
2.2. Соціально-економічне прогнозування
2.3. Макроекономічне планування
2.4. Державне програмно-цільове планування
Розділ 3. Фінансова політика
3.1. Фінансово-бюджетне регулювання
3.2. Податкове регулювання
3.3. Грошово-кредитне регулювання
3.4. Державне регулювання ринку цінних паперів
Розділ 4. Структурна та інвестиційна політика
4.1. Структура та структурні зрушення в розвитку економіки
4.2. Види структурних співвідношень в економіці
4.3. Державне регулювання структурних зрушень в економіці
4.4. Державне регулювання інвестиційної діяльності
Розділ 5. Науково-технічна та інноваційна політика
5.1. Науково-технічний прогрес та економічне зростання
5.2. Необхідність і сутність науково-технічної політики
5.3. Форми та методи реалізації науково-технічної політики
5.4. Концепція державної інноваційної політики
5.5. Організаційно-економічний механізм державного регулювання інноваційної діяльності
Розділ 6. Державне регулювання підприємництва
6.1. Підприємництво як об’єкт державного регулювання
6.2. Роль держави в процесі становлення підприємницького середовища в Україні
6.3. Механізм державного регулювання підприємництва
6.4. Фінансові важелі державної підприємницької політики
6.5. Регуляторна реформа та регуляторна політика
Розділ 7. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
7.1. Основи зовнішньоекономічної діяльності
7.2. Регулювання торговельної діяльності
7.3. Іноземне інвестування та його регулювання
7.4. Роль держави у залученні іноземних кредитів
Розділ 8. Державне регулювання цін та інфляції
8.1. Необхідність і методи державного регулювання цін
8.2. Антиінфляційна політика
Розділ 9. Регіональна економічна політика
9.1. Регіональна економічна політика, її сутність і завдання
9.2. Механізм реалізації регіональної економічної політики держави
9.3. Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів
9.4. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку регіонів
Розділ 10. Суспільний сектор економіки як об’єкт державного регулювання
10.1. Регулювання суспільного сектору економіки
10.2. Кошториси бюджетних установ
10.3. Державні закупівлі як засіб задоволення державних потреб
10.4. Механізм державних закупівель
Розділ 11. Соціальна політика
11.1. Сутність і мета соціальної політики
11.2. Основні завдання та показники соціальної політики
11.3. Реальні доходи населення та їх регулювання
11.4. Регулювання обсягу споживання матеріальних благ і послуг
11.5. Державне регулювання оплати праці
11.6. Регулювання ринку праці та зайнятості населення
Розділ 12. Державне регулювання природоохоронної діяльності
12.1. Необхідність охорони навколишнього природного середовища
12.2. Принципи та об’єкти охорони навколишнього природного середовища
12.3. Державне екологічне регулювання
12.4. Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища
12.5. Економічний механізм забезпечення природоохоронної діяльності
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки