4 октября 2009 | Категория: Учебная литература » Государственное регулирование экономики | Просмотров: 5925

Державне регулювання зайнятості - Васильченко В. С.

Название: Державне регулювання зайнятості: Навч. посібник
Автор: Васильченко В. С.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966-574-426-7
Год выпуска: 2003

Описание книги:
Розглядаються сутність, принципи, теоретичні основи і забезпечення державної політики зайнятості, а також механізми її впровадження, тобто державного регулювання. Поруч з відомими теоретичними концепціями розкривається сучасна державна практика регулювання зайнятості з урахуванням як позитивних, так і негативних тенденцій глобалізації, яка здійснює зростаючий вплив на національні економіки та соціальну політику.
Для викладачів вузів, аспірантів, студентів, спеціалістів і керівників державної служби зайнятості, а також слухачів системи підвищення кваліфікації кадрів державної служби зайнятості.

Зміст:
Розділ 1. Теоретичні основи державного регулювання зайнятості
1.1. Державна політика зайнятості в Україні
1.1.1. Сутність, мета, завдання і предмет дисципліни. Суб’єкти державного регулювання зайнятості
1.1.2. Державна політика зайнятості як складова соціально-економічної політики
1.1.3. Зайнятість населення — сутність і функції
1.1.4. Класифікація форм і видів зайнятості
1.2. Ринок праці як сфера здійснення зайнятості
1.2.1. Сфера здійснення зайнятості, відтворення робочої сили і суспільного поділу праці
1.2.2. Зайнятість на внутрішньофірмовому ринку праці
1.2.3. Двоїстість ринку праці та її вплив на зайнятість
1.2.4. Зв’язок гнучкості ринку праці із зайнятістю
1.2.5. Зайнятість в основних моделях ринку праці
1.2.6. Дискримінація на ринку праці і зайнятість
1.3. Механізми регулювання зайнятості
1.3.1. Використання ринкового механізму в державному регулюванні зайнятості
1.3.2. Вплив ціни і вартості робочої сили на зайнятість
1.3.3. Вплив доходів населення на зайнятість
1.3.4. Інституціональний механізм регулювання зайнятості
1.4. Попит і пропозиція праці
1.4.1. Поняття попиту і фактори впливу на попит на працю
1.4.2. Короткостроковий і довгостроковий попит на працю
1.4.3. Індивідуальна пропозиція праці
1.4.4. Сукупна пропозиція праці
1.4.5. Джерела пропозиції робочої сили
1.5. Безробіття та його запобігання
1.5.1. Сутність безробіття і причини його виникнення
1.5.2. Види безробіття
1.5.3. Безробіття і макроекономічні показники
1.5.4. Соціальний захист безробітних
1.5.5. «Вхід» у безробіття і теорія пошуку роботи
1.5.6. Основні напрями щодо запобігання розширенню безробіття та зростання зайнятості
Розділ 2. Забезпечення та організація державного регулювання зайнятості
2.1. Інформаційне і наукове забезпечення держаного регулювання зайнятості
2.1.1. Розвиток системи інформаційного забезпечення державного регулювання зайнятості в Україні
2.1.2. Методи інформаційного забезпечення державного регулювання зайнятості
2.1.3. Аналіз, наукове забезпечення, моніторинг і прогнозування зайнятості в Україні
2.2. Правове забезпечення державного регулювання зайнятості
2.2.1. Конституційні норми державного регулювання зайнятості й ринку праці в Україні
2.2.2 Стосовно Закону України «Про зайнятість населення»
2.2.3. Стосовно Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»
2.2.4. Інші нормативні акти державного регулювання зайнятості
2.3 Організація державного регулювання зайнятості
2.3.1. Взаємозв’язок методів державного регулювання зайнятості
2.3.2. Активна і пасивна політика держави в сфері зайнятості
2.3.3. Державна і регіональні програми зайнятості населення
2.3.4. Трудова активність, трудова мотивація, трудова мобільність і трудова міграція
2.4. Органи державного регулювання зайнятості. Профспілки на ринку праці
2.4.1. Інфраструктура ринку праці. Мінпраці України
2.4.2. Система державної служби зайнятості України
2.4.3. Профспілки на ринку праці
Розділ 3. Глобалізація економіки і зайнятість населення
3.1. Роль глобалізації у розвитку сучасного світу
3.1.1. Сутність і роль глобалізації
3.1.2. Вплив глобалізації на зайнятість і соціально-трудові відносини
3.1.3. Глобалізація і МОП
3.2. Особливості і проблеми зайнятості та безробіття в Україні
3.2.1. Особливості та етапи формування ринку праці
3.2.2. Роль окремих соціально-демографічних груп населення в сфері зайнятості
3.2.3. Особливості й тенденції в структурі зайнятості
3.2.4. Проблеми якості робочої сили в Україні
Основні поняття та економічні категорії
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки