10 марта 2009 | Категория: Учебная литература » Государственное регулирование экономики | Просмотров: 10381

Державне регулювання економіки - Стеченко Д. М.

Название: Державне регулювання економіки
Автор: Стеченко Д. М.
Издательство: МАУП
ISBN: 966-608-023-0
Год выпуска: 2000

Описание книги:
У навчальному посібнику викладено питання економічної природи державного регулювання економіки та світового досвіду, набутого у цьому напрямку. Розкрито цілі, принципи, функції, методи й засоби державного регулювання економіки. Розглянуто особливості регулювання окремих сфер і об'єктів, а також охарактеризовано інструменти державного регулювання економіки.
Для студентів економічних спеціальностей і викладачів.

Зміст:
1. Економічна природа державного регулювання економіки
1.1. Сутність державного регулювання, його необхідність і практичне значення
1.2. Історичний аспект зародження державного макроекономічного регулювання
1.3. Роль держави у становленні та регулюванні ринкової економіки
1.4. Економічні інтереси в системі державного регулювання економіки
2. Світовий досвід регулювання економіки
2.1. Досвід державного регулювання ринкової економіки в окремих країнах
2.2. Моделі регулювання ринку цінних паперів
2.3. Вплив держави на науково-технічний розвиток
2.4. Структурна політика та державне регулювання інвестицій в економіці окремих зарубіжних країн
2.5. Політика регулювання соціальних процесів
3. Структуроутворюючі частини, цілі, сфери та принципи державного регулювання економіки
3.1. Критерії створення та ознаки системи державного макроекономічного регулювання
3.2. Цілі та сфери державного регулювання економіки
3.3. Принципи державного регулювання економіки
4. Функції державного регулювання економіки
4.1. Базова форма діяльності уряду
4.2. Захист конкуренції та перерозподіл доходу як функції державного макроекономічного регулювання
4.3. Напрямки, завдання та форми впливу держави на економічні процеси
5. Методи державного регулювання економіки
5.1. Суть і класифікація методів державного регулювання економіки
5.2. Правові та адміністративні методи регулювання економіки
5.3. Економічні методи державного регулювання суспільно-господарського розвитку
5.4. Способи державного регулювання економіки
6. Норми і нормативи державного регулювання економіки
6.1. Система соціально-економічних норм і нормативів та принципи їх розрахунку
6.2. Схема визначення основних параметрів нормативного планування соціальної інфраструктури
6.3. Економіко-екологічні норми та нормативи державного регулювання природокористування
7. Засоби державного регулювання економіки
7.1. Державний бюджет — головний засіб регулювання економіки
7.2. Податки як засіб державного впливу на соціально-економічний розвиток країни
7.3. Напрямки вдосконалення системи державного оподаткування
7.4. Державні асигнування і дотації
7.5. Ціни й сутність цінового регулювання
7.6. Державне регулювання цін
7.7. Державне замовлення як інструмент регулювання виробництва
7.8. Мито й митні податки в системі державного регулювання
7.9. Квоти й ліцензії в регулюванні зовнішньоекономічної діяльності
8. Особливості державного регулювання окремих сфер та об'єктів
8.1. Виробнича діяльність як сфера державного регулювання
8.2. Регулювання міжгалузевих і міжрегіональних пропорцій
8.3. Державна підтримка малого підприємництва
8.4. Фінансові ресурси як сфера державного впливу
8.5. Державний вплив на інноваційну діяльність, науку і науково-технічний прогрес
8.6. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
8.7. Державне регулювання доходів і соціального захисту населення
8.8. Вплив держави на розвиток соціальної інфраструктури
8.9. Державне регулювання ринку праці
9. Державне регулювання охорони природи та природокористування
9.1. Сутність природного середовища як об'єкта державного регулювання
9.2. Національний рівень державного регулювання охорони природи та природокористування
9.3. Регіональний рівень управління охороною природи та природокористуванням
9.4. Місцевий рівень управління природоохоронною діяльністю
10. Розмежування функцій державного регулювання за рівнями управління
10.1. Державний рівень управління та його функції
10.2. Регіональний рівень управління та його функції
10.3. Регулювання діяльності підприємств
11. Інструменти державного регулювання економіки
11.1. Закони та законодавчі акти
11.2. Прогнозування та планування в забезпеченні державного регулювання економіки
11.3. Порядок і вимоги до розробки плану
11.4. Соціально-економічні та науково-технічні програми реалізації економічної політики держави
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки