Державне управління та державна служба: Словник-довідник - Оболенський О. Ю.

23 ноября 2009 | Категория: Учебная литература » Государственное регулирование экономики | Просмотров: 7611

Державне управління та державна служба: Словник-довідник - Оболенський О. Ю.

Описание книги:
У словнику-довіднику подано тлумачення близько 1300 понять і термінів державного управління та державної служби, що охоплюють відомості з майже 23 тем професійного навчання фахівців для органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх практичної діяльності та особистого самовдосконалення, актуальних напрямів наукових досліджень.
Словник-довідник «Державне управління та державна служба» розрахований на студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, а також буде корисним теоретикам і практикам державного будівництва, усім, хто цікавиться питаннями державного управління та державної служби, адміністративної та адміністративно-територіальної реформи.Державна планова система України: історія становлення та розвитку - Панасюк Б. Я.

12 октября 2009 | Категория: Учебная литература » Государственное регулирование экономики | Просмотров: 4061

Державна планова система України: історія становлення та розвитку - Панасюк Б. Я.

Описание книги:
Уперше здійснена спроба всебічної оцінки характеристик становлення та розвитку планової системи України в цілому, формування методології і методики планування і прогнозування за 1921—1991 рр. Висвітлено планово-аналітичну роботу основного штабу планової системи — Держплану України та його структурних підрозділів. Подається широка палітра реального рівня соціально-економічного становища України на початок 1991 року. Здійснено аналіз методологічних, методичних і організаційних підходів щодо розробки планів, прогнозів і програм, які варто не відкидати, а ширше використовувати в сучасному державному управлінні. Праця може бути використана під час вивчення методів державного управління та допомоги у формуванні більш досконалих управлінських систем в умовах розвитку ринкових відносин в нашій країні.Держава і ринок: філософія взаємодії - Малий І. Й.

12 октября 2009 | Категория: Учебная литература » Государственное регулирование экономики | Просмотров: 5571

Держава і ринок: філософія взаємодії - Малий І. Й.

Описание книги:
У монографії розглядаються проблеми функціонування державного сектору економіки в умовах трансформації економічної системи. Викладено фундаментальні засади взаємодії держави і ринку: методологічні основи дослідження, філософія взаємозв’язку, еволюція та типологія. Визначено нормативні принципи функціонування державного сектору в умовах змішаної економіки. Дано позитивний аналіз проблем формування державних функцій у трансформаційній економічній системі. Висвітлюються соціально-економічні аспекти трансформації місця і ролі держави в економічних системах пострадянських країн. Виявлено вплив позаекономічних детермінант на специфіку державного втручання в економічні процеси, визначаються пріоритети соціально-економічної політики, наголошується на необхідності посилення ролі держави в трансформаційних економічних системах.
Для викладачів і студентів економічних факультетів, наукових працівників, державного менеджменту.Державне регулювання економіки - Чистов С. М.

12 октября 2009 | Категория: Учебная литература » Государственное регулирование экономики | Просмотров: 7476

Державне регулювання економіки - Чистов С. М.

Описание книги:
У навчальному посібнику викладаються: теоретичні засади формування стратегії соціально-економічної політики держави; сутність, форми та методи державного регулювання економіки; методологічні та організаційні основи соціально-економічного прогнозування, макроекономічного планування та державного програмування; механізми реалізації бюджетної, податкової, грошово-кредитної, структурної, інвестиційної, зовнішньоекономічної, цінової, антиінфляційної, регіональної, соціальної та екологічної політики.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.Державне регулювання зайнятості - Васильченко В. С.

4 октября 2009 | Категория: Учебная литература » Государственное регулирование экономики | Просмотров: 5909

Державне регулювання зайнятості - Васильченко В. С.

Описание книги:
Розглядаються сутність, принципи, теоретичні основи і забезпечення державної політики зайнятості, а також механізми її впровадження, тобто державного регулювання. Поруч з відомими теоретичними концепціями розкривається сучасна державна практика регулювання зайнятості з урахуванням як позитивних, так і негативних тенденцій глобалізації, яка здійснює зростаючий вплив на національні економіки та соціальну політику.
Для викладачів вузів, аспірантів, студентів, спеціалістів і керівників державної служби зайнятості, а також слухачів системи підвищення кваліфікації кадрів державної служби зайнятості.Ціни та цінова політика - Тормоса Ю. Г.

2 октября 2009 | Категория: Учебная литература » Государственное регулирование экономики | Просмотров: 3740

Ціни та цінова політика - Тормоса Ю. Г.

Описание книги:
Навчально-методичний посібник «Ціни та цінова політика» охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, яке необхідне для са-мостійного вивчення дисципліни.
До посібника входить навчальна програма, тематичний план, плани се-мінарських і практичних занять, методичні поради до вивчення кожної теми дисципліни, термінологічний словник, тестові та практичні завдання для самоконтролю рівня засвоєння навчального матеріалу, типові завдання для модульного контролю, критерії оцінювання знань студентів, список літератури.
Призначений для підготовки фахівців за магістерською програмою «Державне управління економіки».Державне регулювання економіки - Стеченко Д. М.

10 марта 2009 | Категория: Учебная литература » Государственное регулирование экономики | Просмотров: 10353

Державне регулювання економіки - Стеченко Д. М.

Описание книги:
У навчальному посібнику викладено питання економічної природи державного регулювання економіки та світового досвіду, набутого у цьому напрямку. Розкрито цілі, принципи, функції, методи й засоби державного регулювання економіки. Розглянуто особливості регулювання окремих сфер і об'єктів, а також охарактеризовано інструменти державного регулювання економіки.
Для студентів економічних спеціальностей і викладачів.