Практикум з німецької мови для студентів економічних спеціальностей - Гавриш М. М.

8 июля 2009 | Категория: Учебная литература » Иностранные языки | Просмотров: 4793

Практикум з німецької мови для студентів економічних спеціальностей - Гавриш М. М.

Описание книги:
Тематика практикуму спрямована на специфіку підготовки майбутніх фахівців економічної сфери. Вона присвячена, зокрема, особливостям навчання в економічному університеті, деяким важливим аспектам економічних наук (ринок, фінанси, діяльність підприємств тощо), правилам оформлення ділової документації, головним складовим економічного потенціалу України, Німеччини та розвитку Європейського Союзу. Кожен розділ містить оригінальні німецькомовні тексти та комунікативні лексико-граматичні вправи до них, що має сприяти формуванню навичок усного та письмового мовлення, а також розширенню загальних знань, насамперед інформацією країнознавчого характеру.
Для студентів і аспірантів економічних спеціальностей та тих, хто самостійно вивчає німецьку мову та/або використовує її у своїй професійній діяльності.Німецька ділова мова. Практикум - Олійник В. О.

14 июня 2009 | Категория: Учебная литература » Иностранные языки | Просмотров: 5237

Німецька ділова мова. Практикум - Олійник В. О.

Описание книги:
Практикум містить оригінальні німецькі тексти за розділами "Політологія", "Соціологія", "Право", "Менеджмент", "Народне господарство". До кожного тексту підібрано вправи для письмового та усного виконання, спрямовані на розвиток лексичних, граматичних, словотворних навичок, практики перекладу, країнознавства. Тексти та завдання розраховано на різний рівень мовної підготовки.
Для студентів, аспірантів, здобувачів, а також для тих, хто самостійно вивчає німецьку мову.Іспанська ділова мова - Туленкова І. М.

9 апреля 2009 | Категория: Учебная литература » Иностранные языки | Просмотров: 2806

Іспанська ділова мова - Туленкова І. М.

Описание книги:
Посібник складається з одинадцяти розділів та двох додатків. Кожен розділ присвячений окремій темі ділового спілкування. Лексичний та граматичний матеріали закріплюються системою відповідних вправ.
У додатках подано тренувальні тексти, зразки ділових документів, а також вирази та кліше, найхарактерніші для іспанської ділової кореспонденції.
Для студентів усіх напрямів і спеціальностей, а також для широкого кола осіб, які прагнуть опанувати іспанську ділову мову.