7 октября 2010 | Категория: Учебная литература » Финансы | Просмотров: 8627

Бюджетний менеджмент - Федосов В.

Название: Бюджетний менеджмент: Підручник
Автор: В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–637–5
Год выпуска: 2004

Описание книги:
У підручнику висвітлюється організація роботи із складання і виконання бюджету. Детально характеризується бюджет як об’єкт управління, його доходи, видатки та структура. Наведена система органів оперативного управління бюджетом, розглянуті їх функції та повноваження. Всебічно висвітлені складові бюджетного менеджменту: управління бюджетним процесом (бюджетне планування та виконання бюджету), облік та звітність з виконання бюджету, контроль за виконанням бюджету.
Призначений для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти четвертого рівня акредитації, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.

Содержание:
Сутність і структура бюджету держави
Розділ 1. Сутність і роль бюджету
1.1. Бюджет як економічна категорія
1.2. Бюджет як основний фінансовий план держави
1.3. Роль і місце бюджету у фінансовому механізмі держави
Розділ 2. Структура бюджету
2.1. Формування доходів бюджету
2.1.1. Методи, принципи і джерела формування бюджету
2.1.2. Склад і структура доходів бюджету України
2.2. Система видатків бюджету
2.2.1. Класифікація видатків та форми бюджетного фінансування
2.2.2. Склад і структура видатків бюджету України
2.3. Бюджетний дефіцит
2.3.1. Причини, наслідки та межі бюджетного дефіциту
2.3.2. Джерела покриття бюджетного дефіциту
Розділ 3. Бюджетний устрій і бюджетна система України
3.1. Основи бюджетного устрою
3.2. Склад і структура бюджетної системи України
3.3. Взаємовідносини між ланками бюджетної системи
Управління бюджетним процесом
Розділ 4. Органи оперативного управління бюджетом
4.1. Міністерство фінансів України
4.2. Державне казначейство, його призначення та функції
Розділ 5. Бюджетне планування
5.1. Організація, завдання і методи бюджетного планування
5.2. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі та особливості його запровадження в Україні
5.3. Порядок складання, розгляду проектів та затвердження державного і місцевих бюджетів
5.4. Планування доходів бюджету
5.5. Планування видатків на економічну діяльність
5.6. Кошторисне планування
5.6.1. Основи кошторисного планування
5.6.2. Планування видатків за окремими статтями (підстаттями, елементами видатків) кошторису
Розділ 6. Виконання бюджету
6.1. Бюджетний розпис. Бюджетна класифікація
6.2. Організація і порядок виконання дохідної частини бюджету
6.3. Організація, форми і методи фінансування видатків бюджету
6.4. Касове виконання бюджету
Облік виконання бюджету
Розділ 7. Організація і порядок обліку виконання бюджету
7.1. Організація обліку виконання бюджету у фінансових органах
7.2. Облік ресурсів і доходів бюджету
7.3. Облік асигнувань і видатків бюджету
7.4. Облік операцій з управління єдиним казначейським рахунком
7.5. Облік державного боргу та операцій, пов’язаних з ним
7.5.1. Здійснення платежів щодо погашення та обслуговування внутрішньої державної позики та інших внутрішніх державних цінних паперів
7.5.2. Облік заборгованості за кредитами, одержаними в Національному банку України на покриття дефіциту бюджету
7.5.3. Облік векселів, виданих Державним казначейством
7.6. Облік операцій з річного заключення рахунків
Розділ 8. Звітність про виконання бюджету
8.1. Звітність розпорядників коштів про використання бюджетних коштів
8.2. Періодична звітність про виконання бюджету
8.3. Річна звітність про виконання бюджету і порядок її затвердження
ЧАСТИНА 4
Контроль за виконанням бюджету
Розділ 9. Сутність, призначення та органи бюджетного контролю
9.1. Роль і місце фінансового контролю в бюджетному процесі
9.2. Види, форми і методи бюджетного контролю
9.3. Органи бюджетного контролю
9.3.1. Рахункова палата
9.3.2. Державна податкова адміністрація України, її функції, права та структура
9.3.3. Державна контрольно-ревізійна служба, її функції та структура
Розділ 10. Податковий контроль
10.1. Організація податкового контролю
10.2. Документальні перевірки правильності розрахунків платників з бюджетом
10.3. Непрямі методи податкового контролю
10.4. Оформлення результатів податкових перевірок
Розділ 11. Митний контроль
11.1. Митні органи України, їх функції та повноваження
11.2. Митне оформлення
11.3. Контроль митних органів за сплатою митних платежів
Розділ 12. Контрольно-ревізійна робота з бюджету
12.1. Завдання і напрями контрольно-ревізійної роботи з бюджету
12.2. Порядок проведення ревізії роботи фінансових органів щодо складання і виконання бюджету
12.3. Оформлення і реалізація результатів ревізії
Бюджет і бюджетний менеджмент: світовий досвід теорії і практики
Розділ 13. Бюджет у контексті світової фінансової думки
13.1. Концептуальні засади вчення про бюджет
13.2. Ринкове господарство і державний бюджет
13.3. Конституційно-парламентське походження бюджету і демократичний вибір бюджетних пріоритетів
13.4. Бюджетний федералізм
13.5. Адміністративно-управлінський ресурс фінансової бюрократії
Розділ 14. Сучасні технології бюджетного менеджменту
14.1. Фінансово-управлінські технології формування бюджету
14.2. Бюджетування на нульовій основі і метод «витрати—вигоди»
14.3. Бюджетне прогнозування
14.4. Оптимізація бюджетного дефіциту
14.5. Управління державним боргом
Розділ 15. Бюджетний контроль і аудит
15.1. Організація бюджетного контролю в демократичному суспільстві
15.2. Транспарентність і контроль ефективності
15.3. Податковий контроль корпорацій
15.4. Бюджетний аудит
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки