29 декабря 2009 | Категория: Учебная литература » Финансы | Просмотров: 11108

Фінанси (Загальна теорія) - Опарін В. М.

Название: Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник
Автор: Опарін В. М.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–285–Х
Год выпуска: 2002

Описание книги:
У навчальному посібнику висвітлено теоретичні засади фінансів: їх сутність, функції і роль як сукупності обмінно-розподільних і перерозподільних відносин, фінансові моделі, фінансова політика та фінансовий механізм. Охарактеризована за внутрішнім змістом і організаційною структурою фінансова система та її складові — сфери і ланки фінансових відносин, фінансові органи та інституції. Наведені схеми організації фінансової діяльності на кожному рівні економічної системи та грошові потоки суб’єктів фінансових відносин.
Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти.

Зміст:
1. Необхідність, сутність і роль фінансів
1.1. Необхідність та сутність фінансів
1.2. Моделі фінансових відносин у суспільстві
1.3. Функції і роль фінансів
2. Фінансова система
2.1. Структурна будова та засади функціонування фінансової системи
2.2. Призначення і специфічні ознаки сфер та ланок фінансової системи
2.3. Управління фінансовою системою
3. Фінансова політика та механізм її реалізації
3.1. Сутність, складові і типи фінансової політики
3.2. Фінансовий механізм
3.3. Організаційно-правове забезпечення фінансової політики
3.3.1. Фінансове право
3.3.2. Фінансове планування
3.3.3. Організація здійснення фінансової політики
3.3.4. Фінансовий контроль
4. Фінанси підприємств
4.1. Фінансові відносини суб’єктів господарювання та організація їх фінансової діяльності
4.2. Методи організації фінансової діяльності підприємств
4.3. Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування
4.4. Формування фінансових результатів суб’єктів господарювання
5. Страхування
5.1. Організація страхування та характеристика страхових потоків
5.2. Галузі, форми і види страхування. Страховий ринок
6. Державні фінанси
6.1. Сутність і склад державних фінансів, організація фінансової діяльності держави
6.2. Бюджетна система
6.2.1. Сутність, призначення та структура бюджету держави
6.2.2. Бюджетний устрій і бюджетна система
6.2.3. Бюджетна система і бюджетний процес в Україні
6.3. Податкова система
6.3.1. Сутність і види податків
6.3.2. Основи побудови податкової системи та організація оподаткування
6.3.3. Податкова система України
6.4. Загальнодержавні фонди цільового призначення
6.5. Державний кредит і державний борг
7. Міжнародні фінанси
7.1. Складові ланки та грошові потоки міжнародних фінансів
7.2. Міжнародні фінансові відносини та валютний ринок
7.3. Фінанси міжнародних організацій
7.4. Міжнародні фінансові інституції
8. Фінансовий ринок
8.1. Складові елементи та грошові потоки фінансового ринку
8.2. Кредитний ринок
8.3. Ринок цінних паперів
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки