17 июня 2009 | Категория: Учебная литература » Финансы | Просмотров: 6576

Міжнародні фінанси - Софіщенко І. Я.

Название: Міжнародні фінанси
Автор: Софіщенко І. Я.
Издательство: МАУП
ISBN: 966-608-498-8
Год выпуска: 2005

Описание книги:
У навчальному посібнику викладено особливості функціонування основних сфер міжнародних фінансів. Детально охарактеризовано принципи, умови та механізми руху міжнародних фінансових ресурсів. Проаналізовано характер операцій, які опосередковують рух фінансових ресурсів між суб'єктами міжнародної економіки, особливості організації міжнародних фінансових ринків.
Посібник містить контрольні питання, які сприятимуть засвоєнню матеріалу студентами, перелік навчальної літератури, ознайомлення з якою дозволить поглибити знання.
Для студентів, аспірантів, викладачів, фахівців, які цікавляться проблемами міжнародних фінансів або працюють у цій сфері.

Зміст:
Частина I
Фінанси міжнародної економіки
Розділ 1. Фінансові потоки у міжнародній економіці та міжнародні фінансові відносини
1.1. Сутність і форми міжнародних фінансових потоків
1.2. Міжнародний фінансовий ринок
Розділ 2. Рух міжнародних фінансових ресурсів і статистика платіжного балансу
2.1. Принципи організації статистики міжнародного руху фінансових ресурсів
2.2. Структура платіжного балансу
Частина II
Валютні відносини в системі міжнародних фінансів
Розділ 3. Сучасна валютна система
3.1. Принципи побудови та регулювання сучасної валютної системи
3.2. Функціональні форми грошових ресурсів
Розділ 4. Валютний ринок як складова міжнародного фінансового ринку
4.1. Структура та функції валютного ринку
4.3. Валютний ринок України: еволюція та сучасний стан
Розділ 5. Валютний курс і валютні операції
5.1. Економічний зміст валютного курсу
5.2. Загальні умови здійснення валютних операцій
5.3. Види валютних операцій і техніка їх здійснення
Частина III
Рух фінансових ресурсів у міжнародній платіжній системі
Розділ 6. Міжнародна платіжна система
6.1. Принципи побудови та функціонування міжнародної платіжної системи
6.2. Інструменти міжнародних розрахунків
Розділ 7. Організація міжнародних розрахунків
7.1. Загальні умови здійснення міжнародних розрахунків
7.2. Валютні кліринги у міжнародних розрахунках
Частина IV Міжнародні позики та їх перерозподіл у світовій економіці
Розділ 8. Міжнародний приватний кредит: Види та умови надання
8.1. Міжнародний комерційний кредит
8.2. Міжнародний банківський кредит
8.3. Євроринок і міжнародні позики
Розділ 9. Офіційні міжнародні кредитні ресурси та особливості їх руху
9.1. Центральні банки та їх операції в системі міжнародних фінансів
9.2. Міжнародні фінансові організації в системі міжнародних фінансів
9.2.1. Діяльність Міжнародного валютного фонду в системі міжнародних фінансів
9.2.2. Кредити Світового банку
9.2.3. Кредити міжнародних регіональних фінансових організацій
Частина V
Міжнародні інвестиції: види та механізми здійснення
Розділ 10. Міжнародні прямі інвестиції
10.1. Теоретичні засади здійснення прямих іноземних інвестицій
10.2. Транснаціональні корпорації як провідний суб'єкт міжнародного інвестування
Розділ 11. Міжнародні портфельні інвестиції
11.1. Суб'єкти портфельного інвестування
11.2. Інструменти портфельного інвестування
11.3. Принципи портфельного інвестування
11.4. Міжнародний фондовий ринок
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки