27 мая 2009 | Категория: Учебная литература » Финансы | Просмотров: 6584

Фінанси - Бедь В. В.

Название: Фінанси: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни
Автор: Бедь В. В., Когут Ю. М.
Издательство: МАУП
ISBN: 966-608-444-9
Год выпуска: 2004

Описание книги:
У посібнику вміщено навчальний матеріал, необхідний для самостійного вивчення дисципліни "Фінанси": навчально-методичне забезпечення, плани семінарських занять, запитання і завдання для перевірки знань, теми курсових і контрольних робіт, методичні вказівки щодо їх виконання, а також термінологічний словник.
Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів інститутів післядипломної освіти.

Зміст:
Тема 1. Фінанси, їх функцій та роль
Сутність фінансів та передумови їх виникнення
Функції фінансів
Фінансова система та її організаційна структура
Тема 2. Фінансова політика і фінансовий механізм
Фінансова політика як важлива сфера діяльності держави
Фінансовий механізм
Тема 3. Фінанси підприємств
Економічна сутність та склад фінансів підприємств
Фінансові ресурси, їх склад та призначення
Основні та оборотні фонди підприємства
Фінансове планування на підприємствах
Тема 4. Податки і податкова система України
Економічна сутність податків та їх функції
Система оподаткування України
Принципи організації та побудови податкової системи
Прямі та непрямі податки
Загальнодержавні і місцеві податки
Становлення і розвиток податкової системи України
Тема 5. Бюджет і бюджетний устрій
Сутність бюджету України та його функції
Бюджетний устрій і бюджетна система
Бюджетна система і бюджетний процес в Україні
Тема 6. Доходи і видатки державного бюджету
Державний бюджет і його економічна сутність
Бюджетна класифікація України
Прибутки і видатки Державного бюджету України Дефіцит Державного бюджету і шляхи його усунення
Тема 7. Місцеві фінанси
Сутність місцевих фінансів
Основи формування місцевих фінансів
Прибутки і витрати місцевого бюджету
Проблеми формування місцевих бюджетів і шляхи їх вирішення
Тема 8. Державний кредит
Економічна сутність і роль державного кредиту
Види державного кредиту
Державний борг: внутрішній і зовнішній
Методи погашення державного боргу
Тема 9. Страхування і страховий ринок
Сутність і функції страхування
Основні форми страхування, та їх класифікація
Страховий ринок
Фінансові аспекти соціального страхування
Тема 10. Фінансовий ринок
Складові елементи і грошові потоки фінансового ринку
Ринок цінних паперів
Кредитний ринок
Тема 11. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин
Сутність фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності
Платіжний баланс України і його структура
Оподаткування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки