2 ноября 2010 | Категория: Учебная литература » Экономика предприятий | Просмотров: 3437

Організація виробництва - Васильков В. Г.

Название: Організація виробництва
Автор: Васильков В. Г.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966-574-474-7
Год выпуска: 2003

Описание книги:
Розглядаються теоретичні та практичні засади організації промислового виробництва. Викладені особливості формування виробничих систем, організаційні аспекти виробничих і трудових процесів, їх просторово-часової єдності, методів виробництва, роль і значення його обслуговування. Особлива увага приділяється сучасним підходам до забезпечення якості і конкурентоспроможності продукції, комплексної підготовки виробництва до випуску нових виробів та організаційному проектуванню виробничих систем.
Для викладачів, студентів економічних факультетів і вищих навчальних закладів освіти, практичних працівників.

Содержание:
ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА
1.1. Сутність і суспільне значення виробництва
1.2. Предмет, метод і зміст курсу
1.3. Історія розвитку теорії та практики організації виробництва
РОЗДІЛ 2. ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ
2.1. Виробництво як відкрита система
2.2. Організаційні основи виробничих систем
2.3. Підприємство — складна виробнича система
РОЗДІЛ 3. ВИРОБНИЧІ ПРОЦЕСИ
3.1. Технологія і виробничий процес
3.2. Принципи раціональної організації виробничого процесу
3.3. Планування виробничого процесу
3.4. Організаційні типи виробництва
РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ І РОБОЧИХ МІСЦЬ
4.1. Трудовий і виробничий процеси
4.2. Організація праці та її форми
4.3. Організація і обслуговування робочих місць
РОЗДІЛ 5. НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
5.1. Вимірювання праці
5.2. Аналіз трудових процесів і затрат робочого часу
5.3. Визначення норм праці
РОЗДІЛ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ В ПРОСТОРІ
6.1. Просторові зв’язки у виробничому процесі
6.2. Виробнича структура та її види
6.3. Просторове розташування підприємства
РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ В ЧАСІ
7.1. Виробничий цикл
7.2. Розрахунок тривалості виробничого циклу простого процесу
7.3. Визначення виробничого циклу складного процесу
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки