2 ноября 2010 | Категория: Учебная литература » Экономика предприятий | Просмотров: 4818

Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства - Мец В. О.

Название: Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства
Автор: Мец В. О.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966-574-137-3
Год выпуска: 1999

Описание книги:
У навчальному посібнику розглянуті питання аналізу фінансових результатів підприємства (прибутку, рентабельності) та його фінансового стану.
Наведено особливості аналізу рентабельності і фінансового стану зарубіжних фірм і підприємств.
Призначений для студентів (бакалаврів, спеціалістів, магістрів), аспірантів та викладачів економічних спеціальностей, а також для працівників, які цікавляться проблемами підвищення прибутку на підприємстві і поліпшення його фінансового стану.

Содержание:
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Завдання аналізу прибутку та рентабельності
1.2. Перевірка обґрунтованості та напруженості плану прибутку
1.3. Аналіз валового прибутку
1.4. Аналіз прибутку від виробництва продукції
1.5. Аналіз балансового прибутку
1.5.1. Аналіз прибутку від реалізації продукції
1.6. Аналіз позареалізаційних операцій
1.7. Аналіз рівня беззбитковості підприємства
1.8. Аналіз резервів зростання прибутку
1.9. Аналіз розподілу прибутку
1.9.1. Аналіз прибутку, що оподатковується
1.9.2. Аналіз податків
1.9.3. Аналіз чистого прибутку
1.10. Аналіз рентабельності
1.11. Особливості аналізу рентабельності зарубіжних фірм і підприємств
1.12. Аналіз прибутковості використаних коштів підприємства
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Роль фінансового аналізу в зміцненні господарської діяльності підприємства в період переходу до ринкової економіки
2.2. Основні завдання і джерела аналізу фінансового стану підприємства, їх характеристика
2.3. Основні напрямки аналізу балансу
2.4. Експрес-аналіз бухгалтерської звітності
2.5. Аналіз складу майна і джерел його утворення
2.6. Аналіз ліквідності і платоспроможності
2.7. Аналіз фінансової стабільності
2.8. Аналіз оборотності обігових коштів
2.9. Аналіз оборотності грошових коштів
2.10. Методика аналізу показників оборотності дебіторської заборгованості
2.11. Аналіз кредиторської заборгованості
2.12. Аналіз кредитоспроможності підприємства
2.13. Аналіз рівня самофінансування і валютної самоокупності
2.14. Аналіз використання капіталу
2.15. Оцінка ефективності використання власного і позиченого капіталу. Ефект фінансового важеля
2.16. Аналіз ділової активності підприємства
2.17. Міжнародні аспекти фінансового аналізу
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки