15 сентября 2010 | Категория: Учебная литература » Экономика предприятий | Просмотров: 8288

Планування діяльності підприємства - За заг. ред. В. Є. Москалюка

Название: Планування діяльності підприємства
Автор: За заг. ред. В. Є. Москалюка
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966–574–819–Х
Год выпуска: 2005

Описание книги:
У посібнику розкрито теоретичні основи планування діяльності підприємства в ринковій економіці, із сучасних позицій розглянуто види, принципи, методи планування. Подано практичні рекомендації щодо розроблення оптимальних планів розвитку діяльності підприємства з урахуванням кращого вітчизняного та світового досвіду виробництва й підприємництва.
Для підготовки фахівців за спеціальностями «Економіка підприємства», «Менеджмент промислових підприємств». Стане в пригоді працівникам підприємств, які займаються плануванням діяльності підприємств.

Содержание:
Розділ І. Системна характеристика планування 6
Тема 1. Сутність планування та особливості його здійснення
на підприємстві 6
1.1. Процес планування та вибір рішень 6
1.2. Планування як функція управління підприємством 9
1.3. Планувальна функція як реагування на динамічні зміни
зовнішнього середовища 14
1.4. Зміст планування у процесуальному аспекті 16
Тема 2. Система планів підприємства 20
2.1. Формування системи планування на підприємстві 20
2.2. Методи планування 22
2.3. Основні підсистеми планування 24
2.4. Склад планів 29
2.5. Організація розроблення планів на підприємстві 32
Розділ ІІ. Планування виробництва та збуту продукції 37
Тема 3. Маркетингові дослідження та планування збуту
продукції 37
3.1. Маркетингові дослідження, їхній зміст, цілі та види 37
3.2. Оцінювання попиту та прогнозування збуту. Переваги й недоліки основних методів прогнозування збуту 43
3.3. Аналіз потреб споживачів та аналіз конкурентів у процесі маркетингового дослідження 46
3.4. Планування структури збуту та встановлення норм збуту. Планування заходів стимулювання збуту 55
3.5. Співвідношення між корпоративною, конкурентною
та маркетинговою стратегіями та їхня роль у досягненні
цілей підприємства 63
Тема 4. Виробництво продукції 80
4.1. Виробнича програма підприємства, її зміст і основні завдання 80
4.2. Планування обсягів виробництва продукції у вартісному вираженні 88
4.3. Оптимізація виробничої програми 93
Тема 5. Оперативно-календарне планування 100
5.1. Зміст і завдання оперативно-календарного планування 100
5.2. Особливість оперативно-календарного планування в одиничному виробництві 109
5.3. Оперативно-календарне планування в серійному виробництві 116
5.4. Оперативно-календарне планування в масовому виробництві 123
Розділ ІІІ . Планування ресурсного забезпечення
операційної діяльності 132
Тема 6. Матеріально-технічне забезпечення виробництва 132
6.1. Зміст, завдання та послідовність розроблення плану матеріально-технічного забезпечення 132
6.2. Сучасні методи планування потреби в матеріальних
ресурсах 135
6.3. Вибір постачальника та планування поставок матеріальних ресурсів 140
6.4. Системи управління запасами 149
Тема 7. Забезпечення операційної діяльності виробничою
потужністю 155
7.1. Види виробничої потужності, чинники, що її визначають, і послідовність розрахунків 155
7.2. Методика розрахунку виробничої потужності 159
7.3. Визначення максимально можливого випуску продукції
з наявної потужності 165
7.4. Система показників використання виробничої потужності 170
Тема 8. Персонал і оплата праці 174
8.1. Зміст і порядок планування персоналу та оплати праці 174
8.2. Планування продуктивності праці 176
8.3. Планування чисельності персоналу 185
8.4. Планування оплати праці 195
Тема 9. Виробнича інфраструктура 208
9.1. Особливості функціонування та планування діяльності підрозділів виробничої інфраструктури 208
9.2. Планування діяльності інструментальних цехів 211
9.3. Планування діяльності ремонтного виробництва 215
9.4. Планування діяльності енергетичного господарства 222
9.5. Планування діяльності транспортного господарства 228
Розділ IV. Планування витрат і фінансів 235
Тема 10. Витрати виробництва 235
10.1. Мета, завдання та характеристика процесу планування собівартості продукції 235
10.2. Сучасні методи калькулювання продукції 240
10.3. Планування витрат виробничої собівартості 254
10.4. Планування зведеного кошторису витрат на виробництво 259
10.5. Планування витрат структурних підрозділів методом бюджетування 264
Тема 11. Фінансове планування на підприємстві 268
11.1. Фінансова стратегія, зміст і завдання фінансового плану 268
11.2. Види та планування прибутку 275
Розділ V. Планування розвитку підприємства 285
Тема 12. Планування оновлення продукції 285
12.1. Дослідження ринку перед розробленням та впровадженням нової (оновленої) продукції 285
12.2. Формування планів оновлення продукції, їхній склад і завдання 289
12.3. Планові розрахунки ефективності оновлення продукції 303
12.4. Планування витрат на підготовку й освоєння виробництва нової продукції 308
12.5. Об’ємно-календарне планування підготовки виробництва нової продукції 317
12.6. Сіткові методи планування підготовки виробництва та освоєння нових виробів 322
Тема 13. Організаційно-технічний розвиток 334
13.1. Технічний та організаційний розвиток як складова інноваційних процесів і спосіб досягнення стратегічних цілей підприємства 334
13.2. Планування технічного та організаційного розвитку підприємства 336
13.3. Методи та показники ефективності організаційно-технічних заходів 341
13.4. Планування реалізації проектів організаційно-технічного розвитку підприємства 346
13.5 Оцінювання результатів реалізації плану організаційно-технічного розвитку підприємства 353
Тема 14. Бізнес-планування 357
14.1. Призначення бізнес-плану, його склад і технологія розроблення 357
14.2. Оцінювання середовища для бізнесу та формування власної ринкової позиції 363
14.3. Планування виробництва продукції та його ресурсного забезпечення 366
14.4. Фінансові розрахунки в бізнес-плані 368
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки