19 декабря 2009 | Категория: Учебная литература » Экономика предприятий | Просмотров: 17174

Економіка підприємства. Збірник практичних задач і ситуацій - Покропивний С. Ф.

Название: Економіка підприємства. Збірник практичних задач і ситуацій: Навч. посіб.
Автор: Покропивний С. Ф., Швиданенко Г. О., Федонін О. С. та ін.
Издательство: КНЕУ
ISBN: 966-574-776-2
Год выпуска: 2005

Описание книги:
У збірнику представлено практичні завдання та ситуації з усіх основоположних розділів економіки підприємства, методичні вказівки щодо розв’язування задач та аналізу ситуацій, а також відповіді до практичних завдань. Навчальний посібник призначено для аудиторних занять і самостійного вивчення дисципліни «Економіка підприємства», набуття практичних навичок прийняття науково обґрунтованих господарськоуправлінських рішень на підставі конкретних економічних розрахунків. У другому, переробленому та доповненому виданні головну увагу приділено завданням і практичним ситуаціям з організації, управління та регулювання діяльності підприємства, фінансово-економічної результативності й загальної ефективності виробництва, а також з антикризової системи господарювання.
Для студентів економічних вузів і факультетів ІІІ — ІV рівня акредитації, бакалаврів, слухачів магістерських програм усіх фахових спрямувань, керівників, менеджерів, підприємців, які здійснюють виробничу, посередницьку, інноваційну, консалтингову та інші види діяльність у сучасних бізнес-структурах ринкового середовища.

Зміст:
ЧАСТИНА ПЕРША. ПРАКТИЧНІ ЗАДАЧІ
Розділ 1. Матеріальні та нематеріальні активи
Розділ 2. Оборотні кошти
Розділ 3. Персонал, продуктивність і оплата праці
Розділ 4. Інвестиції
Розділ 5. Науково-технічний та організаційний прогрес
Розділ 6. Технічний розвиток і виробнича потужність
Розділ 7. Організація та технічне обслуговування виробництва
Розділ 8. Виробництво продукції та надання послуг, їхня якість конкурентоспроможність
Розділ 9. Поточні витрати й ціни на продукцію (послуги)
Розділ 10. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності
ЧАСТИНА ДРУГА. ГОСПОДАРСЬКІ СИТУАЦІЇ
Розділ 11. Вибір організаційно-правової форми та структури управління
Розділ 12. Формування та використання ресурсно-виробничого потенціалу
Розділ 13. Організаційно-економічні заходи щодо підвищення ефективності господарської діяльності
Розділ 14. Гарантування економічної безпеки підприємства та антикризової системи господарювання
Больше новинок можно на главной странице электронной библиотеки